2019 оны 9 сарын 7-нд болсон УИХ-ын Төрийн Байгуулалтын Байнгын Хорооны хуралдааны бичлэгээс...