сонин mn
Их хэмжээгээр орсон цас, борооны улмаас Сэлбэ гол үерлэжээ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.Чойжал