сонин mn
Ардчилсан намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга гэх И.Мөнхжаргалаас 2023 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр Улсын дээд шүүхэд хандаж, “... Улсын Их Хурал дахь Ардчилсан намын бүлгийн санаачилгаар үүсгэн байгуулагдсан Ардчилсан намын “Их эвлэрэл” ажлын хэсгээс Үндэсний бодлогын хорооны хурал гэгчийг зарлан хуралдуулсан нь Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль болон Ардчилсан намын Үндсэн дүрмийг зөрчсөн, тус хурлаар намын дарга сонгох журам баталсан нь намын бүх гишүүдийн бүрэн эрхэд халдсан, тухайн хурлыг эрх бүхий этгээд зарлаагүй, ирц хүрээгүй тул хүчин төгөлдөр бус, Ардчилсан намын нэр барин төлөөлөх эрхгүй этгээдүүдээс хүсэлт гаргасан нь хууль бус тул Улсын Дээд шүүх хүлээн авч, шийдвэрлэх үндэслэлгүй…” гэх агуулгатай 2023 оны 02/14 тоот, “... С.Эрдэнэ намын даргын сонгууль зарлах эрхгүй, Х.Алтанхуяг даргатай Дотоод сонгуулийн хороо намын дотоодын сонгууль зарлах эрхгүй, цахим сонгууль гэгч нь хүчингүй, дүрмийн бус Их хурал явагдсан...” гэх агуулгатай 2023 оны 02/13 тоот албан бичгүүдийг ирүүлжээ.
 
Уг албан бичигт Ардчилсан намын дунд шатны намын байгууллагуудын албан мэдэгдлүүд, Дотоод сонгуулийн хорооны 2023 оны 23/03 дугаар албан тоот, Үндсэн дүрмийн хорооны 2023 оны 01 тоот дүгнэлт зэргийг хавсаргасан байна.