Монгол Улсын Засгийн газрын 100 хоногт хийсэн ажлын тайланг танилцуулах уулзалт өнөөдөр боллоо. Уулзалтыг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.