sonin.mn
ХҮН нам Монгол Улсын Засгийн Газарт шаардлага хүргүүлжээ. Уг шаардлагад: " 2023 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр ОХУ-ын Элчин сайдын яам болон зарим олон нийтийн байгууллага хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад түрэмгийлэл, дайныг сурталчилсан, цаг үеэ олоогүй сэдэв, асуудлаар ухуулга сурталчилгаа зохион байгуулалттай хийсэн тухай мэдээлэл олон нийтийн сүлжээгээр цацагдсан байна.
 
Хэрэв энэ мэдээлэл үнэн бол Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хүмүүнлэгийг эрхэмлэх зарчим хийгээд Боловсролын тухай хуулийн 5.1.2-т заасан хүмүүнлэг, ардчилсан, хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн үнэт зүйлс"-д тулгуурлах тухай үндсэн зарчмыг ноцтой зөрчиж байгаа үйлдэл мөн.
 
Ийм цаг үеэ олоогүй яриа сурталчилгаа нь Монголын ирээдүй болсон хүүхдүүдийн оюун санаа, боловсрол, хүмүүжилд сөрөг нөлөө үзүүлэх гадна Монгол Улсын тууштай баримталдаг энхийг эрхэмлэсэн, олон тулгуурт гадаад бодлого, түүнийг илэрхийлэх иргэдийн төв байр суурь, эв нэгдэлд харшлах бөгөөд манай улсын хувьд зөвшөөрч боломгүй асуудал юм. Иймд, насанд хүрээгүй хүүхдүүдэд "дайныг сурталчилсан, дайнч хандлагыг өдөөсөн гэх олон нийтийн сүлжээгээр мэдээлсэн энэхүү арга хэмжээний талаар олон нийтэд тодорхой мэдээлэл өгч, албан ёсны байр сууриа илэрхийлж, цаашид ийм үйлдлийг таслан зогсоохыг Монгол Улсын Засгийн газраас шаардаж байна" гэжээ.