sonin.mn

Монгол-Оросын хамтарсан гуравдугаар сургуулийн захирал Ж.Соронзон албан үүрэгтээ буцаан томилогдохоор Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамыг шүүхэд өгсөн билээ. Улмаар 2023 оны 11-р сарын 31-нд Сүхбаатар дүүргийн захиргааны хэргийн шүүхэд шүүх хурал болж, Ж.Соронзонг тус сургуулийн захирлаар эргэн ажиллах боломжгүй, үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн юм. Харин авж заалдах шатны шүүх хурлын нэхэмжлэх хоёрдугаар сарын 1-нд ирж, хоёрдугаар сарын 6-нд шүүх хэргийг хэлэлцсэн байна.


Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхээс уг шүүх хурлын шийдвэрийн талаар: " Шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, анхан шатны шүүхээр дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан. Өөрөөр хэлбэл анхан шатны шүүхээс хэргийн үйл баримтад шаардлагатай нотлох баримтыг бүрэн гүйцэт цуглуулалгүйгээр шийдвэрлэсэн нь шүүхийн шийдвэр хууль ёсны байх шаардлагыг хангаагүй гэж үзсэн. Нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлыг хангаагүй" гэв.

Өөрөөр хэлбэл Ж.Соронзон "Орос-3"-ын захирлаар буцан томилогдох эсэхийг анхан шатны шүүх дахин хэлэлцэх ажээ.


С.Сарнай