сонин mn
Сүүлийн жилүүдэд Шиха гол суурин шинэ техник технологи нэвтрүүлсэн хөдөө аж ахуйн тариалангийн хөгжилд хөдөө аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн орлого, тарих бүтэц зохицуулалтын чухал үүрэг болгон ажиллаж иржээ.
 
Хүлэмжийн ногооны шинэ төрөл зүйл оруулан, сурталчилгааны явцыг сайжруулж, хүлэмжийн ногоо тарих ажлыг орон нутгийн тулгуур салбар болгосон байна.
 
Хүнсний ногоог мэргэжлийн нэгжид өгч хариуцуулах зэрэг аргаар барилга байгууламжийн тариалангийн аж ахуйг хөгжүүлэн, эрдэс хүчний хангалт сайтай, өндөр ашиглалтын төвшинг бий болгон, бүтээгдэхүүний үр ашгийг мэдэгдэхүйц хүлэмжийн хүнсний ногооны аж үйлдвэрийн хөгжлийн загварыг бий болгоно.
 
Одоогийн байдлаар бүх суурингийн шинэ техник технологийг нэвтрүүлэн тариалж 1491 болгоод байна. Мөн өнгөрсөн жилийн 276 суурь дулаан хүлэмж байгуулах ажлыг батлан шийдвэрлэсэн ийм нөхцөлд энэ жил усны нөөц сайн тосгонд 100 дулаан хүлэмж ба 120 дунд зэрэглэлийн хүлэмжийг байгуулж, хүнсний ногооны цар хүрээг тогтвортой өргөжүүлнэ. 
 
Эх сурвалж: "Монгол говь" сонин