сонин mn
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн зөрчил илрүүлэх камерт өдөр тутмын хурд, гэрэл дохионы зөрчлүүд бүртгэгдэж бид албан ёсны сайтаараа дамжуулан мэдээ хүргэж байгаа билээ.  2015 оны 09/13-ны өдрийн зөрчлийн мэдээг харвал 1 өдөрт 3 удаа хурд хэтрүүлж зөрчил гаргасан 1170 орх дугаартай орон нутгийн автомашин, мөн өдөрт давтан буюу 2 удаа хурд хэтрүүлэн зөрчил гаргасан 7 автомашин бүртгэгджээ.
 
Үүнд:
1170 ОРХ- 3 удаа, 1954 УБП -2 удаа, 5551 УБЦ-2 удаа, 5646 УБЛ-2 удаа, 6986 УНИ-2 удаа, 7181 УНӨ-2 удаа, 8385 УНӨ-2 удаа, 9234 УНО-2 удаа зөрчил гаргасан байна.                                                                          
 
Зөрчил гаргаж байгаа цагийг харахад ихэвчлэн шөнийн цагаар хурд хэтрүүлж байгаа учир жолооч та бүхэн ЗХАБТухай хуулийг мөрдөж, өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж хөдөлгөөнд оролцохыг анхааруулж байна гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.