сонин mn
Судалгааны MEC байгууллагын ээлжит судалгааны дүнг танилцуулж байна.
Судалгааны дүнгээс үзэхэд бүрэн эрх нь дуусч буй Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Монголын хамгийн өндөр рейтингтэй улс төрч хэвээр байна.