сонин mn

Монголын Үндэсний музейд “Чингис хааны угсааны засаг ноёдын тамга” үзэсгэлэн нээлтээ хийлээ. Үзэсгэлэнгээс бэлтгэсэн фото сурвалжлагыг хүргэж байна.

 

Түшээт Хан аймгийн Бишрэлт Засгийн хошууны тамга

 

 

Түшээт Хан аймгийн Баатар Засгийн хошууны тамга

 

Түшээт Хан аймгийн Ахай Засгийн хошууны тамга

 

Түшээт Хан аймгийн Дархан Засгийн хошууны тамга

 

Түшээт Хан аймгийн Эрдэнэ Дайчин Засгийн хошууны тамга

 

Түшээт Хан аймгийн Сүжигт Засгийн хошууны тамга

 

Сэцэн Хан аймгийн Сүжигт Засгийн хошууны тамга

 

Сэцэн Хан аймгийн Баатар Засгийн хошууны болон Сэцэн Хан аймгийн Эрхэмсэг Засгийн хошууны тамга

 

Сэцэн Хан аймгийн Илдэн Засгийн хошууны тамга
 
Засагт Хан аймгийн Илдэн Засгийн хошууны тамга
 
Засагт Хан аймгийн Чин Ачит Засгийн хошууны тамга
 
Засагт Хан аймгийн Бишрэлт Засгийн хошууны тамга
 
Засагт Хааны Тамга
 
Сэцэн Хан аймгийн Чин Ачит Засгийн хошууны тамга
 
Сайн Ноён Хан Аймгийн Зоригт Засгийн хошууны тамга
 
Сайн Ноён Хан Аймгийн Далай Чойнхор Засгийн хошууны тамга
 
Сайн Ноён Хан Аймгийн Дархан Засгийн хошууны тамга
 
Сайн Ноён Хан Аймгийн Итгэмжит Засгийн хошууны тамга
 
Сайн Ноён Хан Аймгийн Жонон Засгийн хошууны болон Сайн Ноён Хан Аймгийн Эетэй Засгийн хошууны тамга