sonin.mn

Хэрэглэгчдээ хадгалж үлдэх гэдэг нь зах зээлээ зөв сегментчилэх, тэдэнд хуваарилалтын сисмемийг зөв сонгож хэрэгжүүлэх, идэвхжүүлэлтийн илгээмжээ зөв тодорхойлохоос шалтгаалан үүсэх эцсийн үр дүнгээр хэмжигддэг. Хэрэглэгчдээ хадгалах нь 6-н үе шатаас бүрдэнэ.

1.Асуух

Хэрэглэгчдэд юу хэрэгтэй байгааг, мөн юунд дуртай, юунд дургүйг нь асууж мэдэх хэрэгтэй. Одоо үед компаниуд хэрэглэгчдийн санал зөвлөмжийг өөрийн вэб сайтны тусламжтайгаар авдаг болсон нь хялбар ч гэсэн бодит бус байдаг. Маркетингийн үйл ажиллагаанд эргэх холбоо хамгийн чухал байдаг бөгөөд хэрэглэгчид та бүхний бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд сэтгэл ханамжтай байна уу, эсвэл үзэн ядаж байна уу гэдгийг мэдэх боломжтой юм. Хэрэглэгчдийн гол нь хэрэглэгчид байнга шинэ зүйлийг эрэлхийлж, санал зөвлөмж өгсөн тохиолдолд хариу үйлдэл хийхийг их хүлээдэг гэдгийг санах хэрэгтэй.

2.Ач холбогдлыг тогтоох

Хэн таны хамгийн сайн хэрэглэгч вэ гэдгийг мэдэхийн тулд тэднээс авсан мэдээллийн ач холбогдлыг тогтоож үнэлэх хэрэггэй. Энэ нь тодорхой зүйл мэт боловч өндөр ач холбогдол өгснөөр үр дүн тодорхой болох юм. Зөвхөн ажил гүйлгээнд бус үр ашигт байдалд анхаарлаа хандуулан ажиллах шаардлагатай. Хэрэглэгчдийн хийж буй гүйлгээнээс хэр их ашиг олж болох, аль хэрэглэгчид бидний байнгын үйлчлүүлэгч байж ашиг нэмэгдүүлдэг вэ гэдгийг тодорхойлон үйл ажиллагаандаа тусгаж чадснаар хэрэглэгчдээ хадгалж үлдэхэд нэг алхам ойртож байгаа гэсэн үг юм.

3. Сэдэлжүүлэх

Та бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд борлуулсан ч гэсэн тэд хэрэгаэхгүй байгаа бол тэднийг идэвхжүүлэх хэрэгтэй байдаг (жишээ нь сүлжээгээр төлбөрөө төлөх, холын зайны үйлчилгээ, кредит болон дебит карт гэх мэт). Одоогоор бизнес эрхлэгчдийн чиг хандлага нь борлуулалт хийсэн бол худалдан авсны дараах зан төлөв ямар байгааг судалж мэдэж чаддаггүй. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэсний дараах зан төлөв нь дахин худалдан авалт хийх үгүйд нөлөөлдөг. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авсны дараагаар тэдний сэтгэгдлийг сонсож, байнга харилцан хамааралтай ажиллах шаардлагатай байдаг. Ингэснээр байгууллага өөрсдийгөө хэрэглэгчдэд байнга сануулж хэрэглэгчдийн ухамсарт хоногшиж чаддаг.

4.Урамшуулах

Сэдэлжүүлж өөрсдийн хэрэглэгчдээ мэдснээр тэдэн рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа буюу идэвхжүүлэлт, урамшууллын бодлогыг хэрэгжүүлэх нь хэрэглэгчдээ хадгалж үлдэх үе шатуудын нэг нь юм. Хэрэглэгчдээ өөрийн байгууллагатай байнга хамтран үйл ажиллагаагаа явуулж, өөрсдийн амжилтанд хувь нэмэр оруулж байгаад нь талархаж урамшуулах шаардлагатай.

5.Үр дүнг нэгтгэх

Өөрийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тань сэтгэл ханамжтай байгаа хэрэглэгчдээ тогтоож, тэдэнд юу хэрэгтэйг мэдсэн тул үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн болсон үе шат хэмээн ойлгож болно. Хэрэглэгчдээс авсан мэдээлэл, үр дүнг нэгтгэж өөрсдийн зорилтот зах зээл хэн болох, тэдэнд юу санал болгохыг мэдэж, үйл ажиллагаагаа хэрхэн явуулах талаарх шийдвэр гаргах үйл явц юм.

6.Хэрэгжүүлэх

Сайн бүтээгдэхүүн, үнэнч хэрэглэгчид нь хэрэглэгчдээ хадгалж үлдэх замын суурь юм. Худалдан авагчдаа тодорхой тогтоож идэвжүүлэлт, урамшууллын шийдвэрийг гаргасан энэ үе шатанд өөрийн байсууллагын төлөвлалтийг бичиж үйл ажиллагадгаа нийцүүлэх үе шат юм. Жишээлбэл, өөрийн байнгын худалдан авагчид руугаа и-мэйл, захидал, илгээмж гэх мэт зүйлсийг явуулах арга замыг сонгох хэрэгтэй.

Эх сурвалж: "Санхүүгийн мэдээ"