Реалполитик судлаач, инженер, санхүүч-эдийн засагч Д.Болор (Хиад боржигон Болорболд) болон Монголын Үндэсний Чөлөөлөх хөдөлгөөний залуусын сонирхолтой яриаг хүргэж байна.