Нийслэлийн Засаг Дарга Су.Батболдын үйл ажиллагааг хэрхэн дүгнэж байна вэ?

Сайн 14%
Дунд зэрэг13%
Муу72%