Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын удирдсан Засгийн Газрын үйл ажиллагаанд ямар дүгнэлт өгөх вэ?

Сайн44%
Дунд зэрэг10%
Муу46%