Армийн генерал Валерий Герасимов: Дайны ирмэг дээрх дэлхий

Нийтэлсэн: 2017-09-13 19:30:55

ОХУ-ын Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штабын дарга, ОХУ-ын БХЯ-ны 1 дүгээр орлогч сайд, ОХУ-ын баатар, армийн генерал Валерий Васильевич Герасимовын бичсэн дайны онолын өгүүллийг орчуулан хүргэж байна. В.Герасимов ОХУ-ын Цэргийн Шинжлэх ухааны Академи дээр уншсан лекц дээрээ тулгуурлан энэ өгүүллийг саяхан буюу 2017 оны 03 дугаар сарын 13-нд бичсэн байна. Геополитик, ялангуяа цэрэг дайны асуудлаар ярих, цэцэрхэх дуртай манайханд орчин үеийн дайны мөн чанар болон түүнд хэрхэн бэлтгэхийг шинжилсэн эл өгүүлэл таалагдана гэж найдаж байна.
 
Өнөөгийн дуудлагыг харгалзах нь бага хэрэг, ирээдүйг (прогноз) таамаглах хэрэгтэй.
 
Бүр Клаузевичийн үеэс дайныг дайсандаа өөрийн хүсэл зоригийг хүлээлгэх зорилго бүхий хүчирхийллийн үйлдэл гэж тодорхойлоод дайныг өргөтгөсөн тэмцэлтэй адилтгасан. Дайны тухай шинжлэх ухааны хөгжилд оросын болон ХХ зууны эхэн үеийн зөвлөлтийн нэрт онолчид Андрей Снесарев, Александр Свечин нар ихээхэн хувь нэмэр оруулсан юм. Тэдний судалсан зүйл нь зөвхөн улс төрийн төдийгүй, мөн эдийн засаг, нийгмийн харилцааны үр дүн болсон дайн хийх үндсэн хандлагууд байлаа. 90-ээд оны эхэн гэхэд дайныг гагцхүү зэвсэгт тэмцлийн үндсэн дээр улс төрийн зорилгодоо хүрэх хэрэгсэл гэж үзэх тогтвортой ойлголт бий болжээ.
Харин АНУ-д уламжлалт болон уламжлалт бус гэсэн ангилал бүрэлдэн тогтсон болно. XXI зууны эхээр америкийн онолчид энэ ангилал дээрээ гибрид (эрлийз) дайныг нэмэхийг санал болгож эхлэв. (Цаашид “гибрид” гэдгээр нь явна- Орч Х.Д.Г.)
Тэд цэвэр байдлаараа дайн гэж болохгүй, бас энх тайван гэж болохгүй үеийн дайны үйлдлийг хамааруулсан.
 
“Ойрхи Дорнодын мөргөлдөөний үед нийгмийн сүлжээний дайчлах боломж анх удаа өргөн хүрээнд нээгдсэн.”
 
Харин манай шинжлэх ухаан болон практикт орчин үеийн зэвсэгт мөргөлдөөнийг илүү аядуу ангилахыг эрмэлздэг. Бид тооны шинж тэмдгүүдийг илүүтэй харгалздаг. Гэсэн хэдий ч олон улсын болон манай албан ёсны баримт бичгүүдэд дайны тухай тодорхойлолт гэж байдаггүй. ОХУ-ын Цэргийн номлолд дайныг улс хоорондын буюу улсын дотоод зөрчлийг цэргийн хүч ашиглан шийдвэрлэх хэлбэр гэж нэрлэсэн.
Эдүгээ энэ ойлголтыг нарийвчлах асуудлаар идэвхитэй мэтгэлцээн явагдаж байна. Манай зарим эрдэмтэн мэргэжилтнүүд сонгодог тайлбарлалыг дэмждэг бол зарим нь зэвсэгт тэмцэл бол дайны зайлшгүй шинж тэмдэг (атрибут) биш гэж үзээд “дайн” хэмээх нэр томъёоны агуулга, мөн чанарыг язгуураар нь хянан үзэхийг санал болгодог. Эдүгээ мэдээллийн дайн, эдийн засгийн дайн, гибрид дайн гэсэн тодорхойлолтууд, мөн тэдгээрийн бусад олон хувилбартай тааралдаж болно.
Манай Жанжин Штаб энэ асуудлыг хэлэлцэхэд тодорхой анхаарч буй. 2016 онд Жанжин Штабын Цэргийн Академийн бааз дээр орчин үеийн нөхцөл дэх “дайн” гэсэн ойлголтын мөн чанарыг хэлэлцэх ажлыг зохион байгуулав. Мөн энэ асуудлыг Үндэсний Аюулгүй байдлын Зөвлөлийн дэргэдэх Шинжлэх ухааны Зөвлөлийн секцийн хуралдаанаар хэлэлцсэн. Хэлэлцүүлгийн явцад орчин үеийн зэвсэгт тэмцлийн тодорхойлох шинж болон онцлогт анализ хийх, түүний үүсэл хөгжлийн хандлагыг илрүүлэн гаргах нь зайлшгүй болох тухай ерөнхий дүр зургийг боловсруулсан.
 
Гибрид дайныг хавьтахгүй (безконтакный) дайн халав
 
ХХ зууны төгсгөл XXI зууны эхэн үеийн мөргөлдөөнүүд оролцогчдын тоо, хэрэглэж буй зэвсэг, цэргийн үйлдлийн хэлбэр болон аргаараа бие биенээсээ ялгардаг. Түүнчлэн дайн явуулах ерөнхий зааг хязгаараас халин гарч байгаагүй. Ийм мөргөлдөөнд янз бүрийн төрлийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох шууд зэвсэгт мөргөлдөөн, улс төр, дипломат, мэдээллийн болон бусад хэсгийг ашигладаг байв.
Гэтэл эдүгээ шинэ шинэ шинжүүд бий болов. Энэ бол дайны улс төрийн ерөнхий амжилтад тэмцлийн аль нэг хэлбэрийн оруулах хувь нэмрийн харьцаа, цэргийн болон эдийн засгийн хүчин чадлаараа аль нэг тал илэрхий давуу талтай болох зэрэг өөрчлөлтүүд юм.
Орчин үеийн мөргөлдөөнд хэд хэдэн онцлог буй:
НАТО-гийн Югославт явуулсан операцийн туршлага урд өмнө өргөн тархаагүй байсан хавьтахгүй буюу зайнаас дайтах дайны эрин үеийг нээсэн. Үүний шалтгаан бодитой юм, дайны зорилгод хүрэхэд газар зүйн хязгаарлагдмал байдал, түүнчлэн эдийн засгийн шинж чанар нөлөө үзүүлдэг байна. Зэвсэглэлийн өртөг, улмаар нийт дайны өртөг гэсэн хүчин зүйл байлдааны үйлдэл явуулах аргад бүхэлдээ чухал үүрэг гүйцэтгэх болов.
Энэ дайны гол онцлог нь янз бүрийн зориулалт, үйлдэл бүхий робот техникийн комплекс, нисгэгчгүй нисэх аппарат зэргийг маш ихээр хэрэглэсэн явдал болно.
Янз бүрийн хүч, хэрэгслийг ашиглах шинэ шинэ хэлбэрүүд бий болов. Жишээлбэл, Ливийн дайны үеэр үл нисэх бүс байгуулахын хамт НАТО-гийн гишүүн орнуудын хувийн цэргийн компаниуд, сөрөг хүчний зэвсэгт нэгтгэлүүдийн хамтын үйлдлийг хослуулан тэнгисийн бүслэлт хийх явдлыг нэгэн зэрэг хийж байна.
Тэргүүлэх орнуудын армийн мөрдөж буй концепциудад мэдээллийн давуу тал олж авах явдлыг байлдааны үйл ажиллагааны зайлшгүй нөхцөл хэмээн тусгасан байна.
Энэхүү зорилтыг шийдвэрлэхэд Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл (ХМХ) хийгээд нийгмийн сүлжээг ашиглаж байна. Үүнтэй зэрэгцүүлэн мэдээлэл-сэтгэл зүйн, мэдээлэл-техникийн үйлчлэлийн хүч, хэрэгслүүдийг дайчилж байна. Ойрхи Дорнодын дайнд анх удаагаа нийгмийн сүлжээний дайчлах боломжийг өргөнөөр ашигласан. Үүний тодорхой жишээ нь Сирийн мөргөлдөөнд гибрид аргыг ашигласан явдал болно. Тэнд цэргийн болон цэргийн бус шинж чанар бүхий уламжлалт болон уламжлалт бус үйлдлийг нэгэн зэрэг ашигласан юм.
Мөргөлдөөний эхний шатанд Сирийн дотоод зөрчлийг сөрөг хүчний зэвсэгт тэмцэл болгон хувирган өөрчлөв. Дараа нь гадаадын зааварчлагчдын дэмжлэгэд тулгуурлан мэдээллийг идэвхитэй дагалдуулах замаар босогчдыг зохион байгуулалтад оруулав. Сүүлд нь Засгийн Газрын эсрэг тэмцэлд хилийн чанадаас хангамж, чиглэл авч байдаг алан хядагч бүлгүүдийг оруулсан юм.
Ийм гибрид үйлдлийг АНУ болон НАТО-гийн орнууд олон улсын тавцан дээр практикт идэвхитэй нэвтрүүлж байна. Үйлдлийн ийм хувилбар нь түрэмгийлэл гэсэн тодорхойлолтод ордоггүйтэй олон талаар холбоотой.
Ийм аргуудын хослолыг барууны ХМХ “гибрид дайн” гэж нэрлэдэг. Гэхдээ энэ нэр томъёог нэгэнт тогтсон зүйл гэж үзэх нь яарсан хэрэг болно.
 
Дассан үгийг шинээр ойлгохуй 
 
Анализаас үзэхэд XXI зууны эхнээс зэвсэгт мөргөлдөөн өөрчлөгдөж байгааг нотолсон олон хандлага байна. Өнөөдөр дайн болон энх тайвны зааг ялгаа арилж байгаа нь илт болсон.
Гибрид дайны нөгөө тал нь энх тайван цаг үеийг шинээр ойлгох болж, аль нэгэн улсын эсрэг цэргийн болон өөр нээлттэй хүчирхийлэл хийхгүй, харин тэр улсын үндэсний аюулгүй байдал, бүрэн эрхт байдал нь аюул заналхийлэлд орж, эвдэгдэх болсон явдал юм.
Цэргийн хүч хэрэглэх шалтаг, шалтгааны хүрээ зааг өргөсөж, улс орныхоо эдийн засгийн ашиг сонирхлыг хангах үйлдлээ аль нэг оронд ардчиллыг хамгаалах буюу ардчилсан үнэт зүйлсийг нэвтрүүлэх лоозонгийн дор гүйцэлдүүлэх болов.
Мөргөлдөөний аргын агуулгад улс төр, эдийн засаг, дипломат, мэдээлллийн болон хүн амын эсэргүүцэгч чадавхийг оролцуулан хэрэгжүүлж буй цэргийн биш аргууд зонхилох болов.
Тэмцлийн цэргийн биш хэлбэр аргууд нь урд өмнө байгаагүй технологийн хөгжилд тулгуурлаж, аюултай, заримдаа хүч хэрэглэсэн шинжтэй болж байна.
Тэдгээрийг практикт хэрэглэснээр тухайн улсын эрчим хүч, банк, эдийн засаг, мэдээллийн болон амьдралын бусад хүрээ сүйрэлд орж болох юм. Үүний жишээ болгож 2015 онд Ираны эрчим хүчний дэд бүтэц рүү кибернетик атак хийсний үр дүнг дурдаж болно.
Орчин үеийн мөргөлдөөний гол шинж, онцлог, хөгжлийн хандлагыг шинжлэн үзэхэд тэдгээр нь бүгдээрээ цэргийн хүчирхийллийн хэрэгсэл ашигладаг нийтлэг шинжтэй. Чингэхдээ Иракийн эсрэг АНУ, Югославын эсрэг НАТО-гийн хоёр дайн бараг сонгодог зэвсэгт тэмцэл болсон байхад Сирид зэвсэгт тэмцлийн нэг тал нь терроризмын эсрэг үйлдлийн хэлбэртэй, эсрэг тал нь хууль бус, байнгын бус нэгтгэл болон террорист бүтцийн үйлдлийн хэлбэртэй байв.
Ийнхүү орчин үеийн дайны агуулга ойрын ирээдүйд урьдын адил хэвээр үлдэж байна. Түүний гол шинж нь зэвсэгт тэмцэл байгаа явдал юм.
Үүний хамт дайны мөн чанарыг тодорхойлох асуудал нь хаагдсан асуудал биш бөгөөд байнга судлах, нарийн нягт боловсруулахыг шаардаж буй. Энэ зорилгоор Олон улсын цэрэг-техникийн “Арми-2017” форумын Шинжлэх ухаан-ажил хэргийн хөтөлбөрт “Орчин үеийн дайн ба зэвсэгт мөргөлдөөн: гол шинж, онцлогууд” сэдвээр дугуй ширээний ярилцлагыг энэ оны 08 дугаар сараас оруулсан юм. АВН-ын эрдэмтэнд үүнд хамгийн идэвхтэй оролцох ёстой. (АВН нь “Армия Воли Народа” буюу монголоор “Ард түмний хүсэл зоригийн Арми” хэмээх ТТБ юм. Энэ байгууллага Ерөнхийлөгч болон Төрийн Думд хуулийн төсөл оруулж чаддаг.)
Мөн цэрэг улс төрийн болон цэргийн нэр томъёо тодорхойлолтыг стандартжуулах салбар хоорондын ажлыг үргэлжлүүлэх шаардлагатай.
Дэлхий дахины зөрчилт боломж өсч буй нөхцөлд улс орны батлан хамгаалах салбарт хэд хэдэн зорилт чухал болон тавигдаж байна.
 
Өндөр нарийвчлалтай хэмжээс
 
Хамгийн гол асуудал бол ОХУ болон түүний холбоотнуудад аль ч зүгээс ирж болох боломжит түрэмгийллийг баталгаатай няцаах явдал урьдын адил хэвээр байна.
Чингэхдээ энх тайван үед стратегийн хувьд тогтоон барих арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ байгаа хүч хэрэгсэлдээ тулгуурлан улс орны аюулгүй байдалд учрах аюул заналыг саармагжуулах явдлыг хангах ёстой.
Үүнтэй холбоотойгоор цэргийн аюул хийгээд заналхийллийг прогнозчлохын үүрэг, ач холбогдол өсч байгаа ба үүнийг эдийн засаг, мэдээлэл болон бусад дуудлагуудыг иж бүрнээр нь үнэлэн цэгнэж хэрэгжүүлэх ёстой.
 
“ОХУ-ын Зэвсэгт хүчний өндөр нарийвчлалтай цохилтын зэвсгийн потенциал 2021 онд дөрөв дахин өсөх болно.” 
 
Зэвсэгт хүчний боломжийг боловсронгуй болгох явдлыг бүхий л төрөл, зүйлийн цэргийн (хүчний) хөгжлийг тэнцвэржүүлэх, холбоо харилцаа, тагнуул, автоматжуулсан удирдлага, радио электроны байлдааны өндөр нарийвчлал бүхий зэвсэг, орчин үеийн хэрэгслүүдийг эзэмших замаар хэрэгжүүлнэ.
Эдүгээ Стратегийн зориулалтын Пуужингийн цэргийг орчин үеийн цогцолборуудаар хангах ажил өргөн цар хүрээтэй явагдаж байна. Манай флотод дэлхийн өөр хаана ч байхгүй балластик болон далавчит пуужин бүхий атомын шумбагч хөлгүүд ирж байна. Манай домогт стратегийн пуужин зөөгч Ту-160, Ту-95 МС зэрэг стратегийн нисэх хүчин шинэчлэгдэж байна.
Энэ бүхний үр дүнд 2020 он гэхэд манай Стратегийн цөмийн хүчний орчин үеийн зэвсгээр хангагдсан байдал 90 хувьд хүрнэ. Зэвсэгт хүчний өндөр нарийвчлалтай зэвсгийн цохилтын боломж дөрөв дахин дээшлэх ба ингэснээр Орос орны аюулгүй байдлыг хилийн бүх уртаашид хангах болно.
2021 онд гэхэд Хуурай замын цэрэг дэх орчин үеийн зэвсэг, цэргийн техникийн хувь 70-аас доошгүй хувь байх болно. Агаар-сансрын хүчинд нисэх хүчний байлдааны боломжийг 1,5 дахин ихэсгэх шинэ үеийн онгоцнууд ирж байна.
Тэнгисийн цэргийн флотод хэт холын зайны өндөр нарийвчлалтай пуужин бүхий орчин үеийн хөлөг онгоцнуудыг нийлүүлж байна.
Байлдааны боломжийг дээшлүүлэхэд робот техник гол үүрэг гүйцэтгэж байна. Янз бүрийн зориулалтын робот техникийн цогцолборыг (РТК) өргөн хэмжээгээр, гэхдээ үндэслэлтэй хэрэглэснээр цэргийн төрөл, зүйлийн үйлдлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, бие бүрэлдэхүүний хохирлыг үлэмж багасгах болно.
 
Шинжлэх ухаан түрүүлнэ
 
Өнөөдөр манай Зэвсэгт хүчин Сирид байлдааны туршлага олж авч байна. Армийнхан зэвсэг болон цэргийн техникийн янз бүрийн загваруудыг цаг агаарын хүнд нөхцөлд шалгах, турших сайхан боломж олж авсан юм. Одоо Сирийн кампанийн үеэр зэвсэгт тэмцлийн хэрэгслүүдийг ашиглаж, хэрэглэсэн туршлагаа нэгтгэн дүгнэх ажлаа үргэлжлүүлж, тэдгээрийг гүйцээн боловсруулах, шинэчлэхэд сургамж авах ёстой.
Ялалт зөвхөн материаллаг төдийгүй, ард түмний оюун санааны нөөц, түүний нэгдэл нягтрал, түрэмгийллийг сөрөн зогсох бүх хүчний хүсэл эрмэлзлээр олддог гэдгийг бид санаж явах ёстой.
ОХУ-ын Цэрэг-улс төрийн удирдлага армид итгэх ард түмний итгэлийг сэргээх талаар асар их хүчин чармайлт гаргаж байна. Өнөөдөр манай Зэвсэгт хүчин байлдааны бэлэн байдлын зарчмын шинэ түвшинд гарсан бөгөөд энэ нь нийгмийн бүх талын дэмжлэгийг хүлээж байна.
Армийн нэр төрийг цаашид нэмэгдүүлэхийн тулд арми болон нийгмийн холбоог хөгжүүлэх нь чухал, үүний тулд цэргийн албан хаагчдыг бэлтгэх, залуучуудыг эрх оронч хүмүүжлийг системийг боловсронгуй болгох хэрэгтэй.
Улс орныг батлан хамгаалах чухал зорилтуудыг шийдвэрлэх явдал нь тэдгээрийн нягт нямбай, түрүүлж амжсан боловсруулалтгүй бол боломжгүй юм. Үүнтэй холбоотойгоор Цэргийн шинжлэх ухааны Академийн тэргүүлэх зорилтуудад анхаарлаа хандуулах ёстой.
Энэ нь юуны өмнө улс хоорондын сөргөлдөөний шинэ хэлбэр хийгээд түүнийг сөрөн зогсох үр ашигтай аргуудыг боловруулах судалгаа юм.
Дэлхийн гол гол бүс нутгийн цэрэг- улс төрийн болон стратегийн нөхцөл байдал, хөгжлийн удаан хугацааны прогноз, сценарыг бий болгох нь нэн чухал зорилт мөн.
Орчин үеийн зэвсэгт мөргөлдөөний онцлогийг нэн даруй судлах шаардлага үүсч байна. Энэ үндсэн дээр янз бүрийн нөхцөл дэх цэргийн удирдлага, цэргийн үйлдлийн арга зүйг боловсруулах ёстой. Харин байлдааны алслагдсан театрт цэргийг (хүчийг) бүлэглэх, зохион байгуулах зэрэг нь тусгайлсан судалгаа шаардах юм.
Цаашид боловсруулбал зохих цэргийн шинжлэх ухааны нийтлэг зорилтууд ач холбогдлоо алдахгүй юм.
ОХУ-ын Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штабын дарга, армийн генерал Валерий Герасимов.
2017 оны 09 дүгээр сарын 13.
 
Орчуулсан Судлаач Х.Д.Ганхуяг
 
Эх сурвалж: ganaa.mn блог 
Эрхэм та судлаач Д.Ганхуягийн бусад нийтлэлийг түүний албан ёсны блог ganaa.mn- ээс уншина уу?
СУРТАЛЧИЛГАА :

54 сэтгэгдэл харуулж байна        

 1. Сайхан орчуулжээ.Суулийг уед зарим хумуус цэрэг арми гэж их ярьдаг боллоо, зэвсэгт хучин, арми, цэрэг зэвсэг гэж ярьдаг биз дээ уг нь

  Зочин, 2017-09-13 21:23:43, 103.229.120.181Хариу бичих

 2. Ямарч мулгуу хүний ой тойнд ормоор сайхан л орчуулсан байна. Бас ямар юм нь болохоо байчихав аа.

  Зочин, 2017-09-14 08:26:14, 66.181.160.18

  цэргийн арми гэж балайтдаг шүү дээ.

  шоогоо, 2017-09-14 10:38:22, 202.179.31.57

  Монгол нь Хятадын сансарын хар нүх мэт аварга зах зээл цөм ашиг хийж санхүү бизнэс улмаар нийгэм эдийн засагийн үсрэнгүй хөгжилд хүрэх бодит бололцоо бий болсон. Тийм учраас энэ бололцоог нь яаж ийж байгаад алдагдуулах ёстой. Түүхийн хувьд шалгарсан арга нь монголчуудыг Хятадаар айлгах. Хятадаар л монголчуудыг айлгаад байх хэрэгтэй. Энэ эмзэг цэг дээр нь л тоглолт хийгээд байхад алзахгүй.Ингэсэн цагт оросууд бид ямар ч нөхцөлийг тулгаж чадна. Хятад та нарыг тэгнэ ингэнэ хорлоно шоглоно....ий хадны мангаа цаана чинь. Хонь хариулаад л явж байхдаа таарсан малнууд барууны хөрөнгө оруулагчидтай нийлж аваад өөрсдийнхөө уул уурхайн аварга нөөц бололцоог ойлгож Хятадын аварга эрэлт дээр цөм ашиг хийхэд нь саад хийж олон удаа тархи угаах айлгах проектууд амжилттай хэрэгжүүлсэн. Жишээ нь Сайншандын аж үйлдвэрийн парк гэх үлгэр, 5000 км алс зөөж өвөл нь тас хөлддөг Находка Ванино боомтуудаар нүүрс гаргах зууны шилдэг танктай хужаа 33-р өргөрөгөөр салж унах Хантингтоны хэмээх хуурамч онол, үндэсний аюулгүй байдал, крантны онол, Даяар Монгол Дархан Монгол гэх мэт нацист маягийн ТББ-ууд бас байгаль орчин ногоон хөгжил баялаг тэгш хувиарлах гэх мэт гэгээлэг зорилтготой юм шиг боловч нидэр дээрээ барууны хөрөнгө оруулалтыг хөөж гаргах гацаах Монгол-Хятадын харилцаанд яс хаях зорилготой ТББ-уудыг бий болгож санхүүжүүлж дэмжсэн. Гэхдээ одоо энэ хангалтгүй. Хамагийн сүүлийн дархан мэх бол Далай ламын хойд дүрийг Монголоос тодруулах ажиллагаа зохион байгуулах.Үгүй ядаж ингэж өдөөн хатгах хэрэгтэй. Ингэж чадвал Монгол Хятадын хооронд эцэс төгсгөлгүй хэрүүл дэгдээж Монголыг үүрд харанхуй нүх болгон үлдээж эдийн засаг санхүүгийн хувьд бүрэн дампуурсан мухар сүсэгт автсан Бутан Балба маягийн улс болгож хувиргана.Дээр нь Буриад Халимаг Тува мэтийн онигор оросууд нэмэгдээд бүүр гоё бантанболно.Оросын тойрсон хөрш оронууд хоорондоо хэрүүл уруултай тогтворгүй ядуу зүдүү бид нараас хөгжил сул дорой байх ёстой. Хятадуудыг ч гэсэн далимд нь хорлоод авна. Бид нартай нийлж АНУ болон барууны оронуудын эсрэг эвсэл байгуулахгүй байгаа муу азийн онигорууд.Хятадын эдийн засагийн үрсэнгүй хөгжил бас түүний хаялгаар үсрэнгүй хөгжих Монголын аль нь манай Оросын эрх ашигт нийцэхгүй.Тэгнэ вий та нар. Тэнэг монголчууд өөрсдөөсөө Далай лам тодорлоо гэж харанхуй хар масс нь хөөрнө. Эсрэгүүцсэн ухаалаг улс төрчидөө "хужаа" гэж хочлоод хуугаар нь дарж хөөж явуулна. Ингэж л Монголын ирээдүйг бүрмөсөн байхгүй болгож үүрд ядуу гуйлгачин 3 дагч ертөнцийн орон хэвээр үлдээнэ. Гэхдээ эхний алхамыг Жэнкогийн амаар хэлүүлж янзыг нь үзнэ. Далимд нь ахиж хорлон нүүрсний экспортыг нь гацаадаггүй юм гэхэд багасгана.Үр дүн нь Хятад руу хийх нүүрсний экпорт оны эхний хагастай харьцуулахад дөнгөж 20% болсон.Төрөлхийн дурак мангол хонинууд.Вот так это Hybrid War.

  Оросын гибрид дайн, 2017-09-14 13:30:47, 124.158.78.5

  Тэнэг монголчууд та нарын тархийг оросууд бид барьж байхад бие нь хаа л холдоо аж. Монголд гибрид дайн хийх маш амархан. Төрөлхийн дурак мангол хонинуудыг Хятад хадны мангаагаар айлгаад байхад бид хүссэн бүгдээ олж авна. Та нарын энэ сул талыг бид хэзээд ашиглана. Танктай хужаа крантны онол Сайншандын аж үйлдвэрийн парк 38-р өргөрөг салж унах тухай Хантингтоны онол эрлийз хурлийз Баярын 7 байр Баярцогтын нууц данс энэ бүхэн оросууд бид пыздец баран монголчууд та нарын тархийг угаах проект гибрид дайны арга хэлбэр юм шүү дээ. Та нар хоорондоо талцаж нэгнийгээ хужаа эрлийз тодруулан хэрэлдэхийг хараад бид тэнэгийг нь гайхан инээлддэг.Ухаалаг прагматик улс төрчдийг нь Оюу Толгойн гэрээгээр харлуулж дарж авсан.Манай Монголд хэрэгжүүлж байгаа мэдээлэлийн дайныг гол гардан хэрэгжүүлэгэхэд үнэлж баршгүй тусласан байлдагчид бол энэ Баатархуяг гэх шизо түүний эхнэр экстримист хүүхэн дурак мангол хонь Уянга бас нэг неудачник Судлаач хочтой пыздец Ганхуяг нар юм. Эд нар хичнээн их шударга ёс баялаг тэгш хувиарилах тухай болон хувьсгал хийнэ гэж хашгичиж попдоно төдийчинээ манай гибрид дайнд ашигтай тусдаг. Монголыг засаглалыг хомсдолд оруулж нийгэмийг нь хаос анархи болгож хувиргах улс төрчдийг нь бүгдийг хулгайч луйварчин болгож нийгэмд ойлгуулахад их гавьяа байгуулсан баатарлаг хонинууд. Эцсийн дүндээ бидний явуулж буй мэдээлэлийн дайн л үр дүн нь хэд дахин нэмэгдсэн. Энэ муу 3-н дурак манголыг ашиглаад л хаяна. Оюу Толгойн гэрээнд цөм шулуулсан гэж үхэр монголчууд та нарыг хуугаар нь итгүүлж бид чадсан.Энэ үйл хэрэгт энэ 3-н пыздец хонинууд үнэлж баршгүй тус хүргэж бас л манлайлсан. Бараг л бүгдийг гардан гүйцэтгэсэн.Гоё доо гоё. Барууны хөрөнгө оруулалтыг хөөж гаргах нь бидний стратэги.Дотоод дэбилүүдийг бид алсаас дэмжиж үй олон байгаль хамгаалах эх орон газар шороо ярьсан ТББ-г бий болгож санхүүжүүлсэн. Пыздец баран монголы чукча чуркы и всё.Вот наша гибридская война в Манголий!

  Оросын гибрид дайн, 2017-09-14 13:36:09, 124.158.78.5

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 3. ганхуяг аа чи зөнөжээ.дахиж орчуулга бүү хий. өмнөөс чинь ичлээ

  Зочин, 2017-09-13 21:31:16, 202.9.42.207Хариу бичих

 4. Чи өөрийнхөө хийсэн орчуулгыг үзүүл... Судлаач Х.Д.Ганхуяг.

  Ganaa, 2017-09-13 21:42:09, 49.0.218.17

  Хvнийг зенег гэж доромжлоод байдаг усан тэнэг минь чи Ганхуягийн хаана ч хvрэхгvйгээ мэдээч.

  Зочин, 2017-09-13 22:18:21, 150.129.143.208

  Тийм сүрхий л юм бол, чи өөрөө орчуулаад нийтэлчихгүй яасын бэ. Сүүлийн үед, өөрөө юу ч чадахгүй байж, бусдыг шүүмжилж суудаг залуучууд олширч байх шив.

  зочин, 2017-09-13 22:32:00, 203.91.115.39

  Yun ch ataarkhuu yum bilee xaxa

  Зочин, 2017-09-14 10:46:37, 165.227.138.126

  Mongold Ganaagaas iluu oros helnii orchuulagch olood irch chadah honshoor bainuu? Guitseh hun baihgui gej muriitsiy

  Зочин, 2017-09-14 19:38:17, 194.230.159.134

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 5. SUDLAACH GANAA TENEGERSEN BNA.

  Зочин, 2017-09-13 22:15:23, 103.229.120.31Хариу бичих

 6. Толгой дотор чинь хатаад чулуу шиг болтлоо хатнгиршсан 2 төмсөг л байна. Өөр юу ч алга.

  Зочин, 2017-09-13 22:30:57, 66.181.176.135

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 7. ОХУ ын холбоотнууд гэж ямар улсууд байна аа ДНР,ЛНР,ПМР,Науру,Тувалу өөр юу билээ хө?

  Зочин, 2017-09-13 23:42:39, 208.54.40.251Хариу бичих

 8. Хамтын аюулгүй байдлын Гэрээний байгууллага, мөн Евразийн э/з-ийн Холбооны улсуудаас гадна Хятад, Иран 2-ыг тооцдогийг чи мэдэх хэрэгтэй л дээ... Судлаач Х.Д.Ганхуяг.

  Ganaa, 2017-09-13 23:55:47, 49.0.218.17

  Хятад тэгээд оросын цэрэг улс төрийн холбоотон юм уу? Настай хүн байж ичихгүй шаана аа? ОДКБ чинь цаасан дээр л байдаг байгуллага шүү дээ.Еврази юу ч билээ чинь Белорус Казахстан л биз дээ?

  Зочин, 2017-09-14 00:14:12, 208.54.40.251

  ОХУ нэг их удахгүй ЗХУ-ын араас орох гэж байна шд.Үнэн худлыг мэдэхгүй байна саяхан хаагдсан АНУ-ын Сан Франциско хот дахь ОХУ-ын консулын ажилтнууд АНУ-д улс төрин орогнол хүсэж хуулийн фирмд хандсан гэж нэтээр бичигдээд байна,энийг юу гэж ойлгох вэ? Живж байгаа хөлөг онгоцноос зугтаацгааж байгаа хархнууд уу? эсвэл чиний Герасимовын гибридная война хийх зелёный человечикууд уу?

  Зочин, 2017-09-14 00:19:24, 208.54.40.251

  RUS n holbootnoor India g todorhoi asuudluud deer nerlej bolno, mun Turk suuliin uyed nemegdeh handlagatai Umnud Amerik t Cubad huuchin zuvlultiin uyiin tagnuuliin bolon niseh baaziig shineer neen ajilluulah tuhai geree heleltseeruud yavj bga. Holbooton geheer hatuu tsaasan deer buusan zuiliig bas helehgui l de urgun utgaaraa baij bolno

  Зочин, 2017-09-14 10:58:34, 218.39.138.50

  Rus s zugtaj bga urvagchid Rus n hiisen tuuhiin buh l tomoohon dainii uyuuded bsan bsaar ch bh bolno. Teglee geed augaa ih Rus oron suirchihgui bas hen negend buugaad ugchihuuguig tuuh haruulj bga

  Зочин, 2017-09-14 11:01:07, 218.39.138.50

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 9. https://youtu.be/gnic21Y91Tk.Ганаа энийг үзчихээд өөрийнхөө блог дээрээ орчуулаад тавьчихаарай.

  Зочин, 2017-09-14 02:10:24, 208.54.40.167Хариу бичих

 10. Таны нэр:

  Тайлбар:

 11. Янки всегда хотели уничтожить Русь-матушку. Для этого они в 1492 году организовали экспедицию на противоположную сторону земного шара и открыли Америку. Это потом либералы решили исказить историю и придумали легенду, что Колумб был испанец. Вранье. Колумб был Трамп (прим. - Колумб чмо). Но что-то не заладилось. И тогда, через триста лет, они придумали сделать США. А чтобы еще более лучше подготовиться к завоеванию, они начали у себя войну за независимость, потом гражданскую войну Севера и Юга, а также позволили британцам и канадцам захватить и сжечь Вашингтон. Но и это не помогло. И еще триста лет янки, тренируясь и готовясь морально, стреляли друг друга на Диком Западе, толпами умирали во времена Золотой Лихорадки в Канаде и на Аляске, втянулись в поселенческую войну с индейцами, грабили друг другу банки, угоняли скот, и, не доверяя шерифам, вообще стреляли во все, что движется, а затем вешали друг друга на площади, если двигавшимся подстреленным оказывалось что-то не то. Посчитав, что натренировались достаточно, чертовы янки пошли наконец-таки войной на Великую и Прекрасную Русь, но промахнулись с направлением - еще бы, другая сторона океана - и отвоевали у Мексики Техас. Горе сразило нацию. Вместо Верхней Лопыревки Калужского уезда завоевать какой-то жалкий нефтяной Техас. Небо не видело таких жалких пацаков... И, когда, казалось бы, уже все было потеряно, фарт повернулся к несчастным лицом и подкинул шанс. В Европе началась Первая мировая. Янки сели на корабли, переплыли океан, и напали на Германию, напавшую на Россию. Получай, Москва! Не ожидала такого удара? Российская Империя и вправду не ожидала такой подлости, бухнулась на колени, подписала Брестский мир - почему-то с Германией - и развалилась. Но проклятые янки не остановились и на этом. Дождавшись, пока в совдепии начнется кровавый хаос, они отправили парочку экспедиционных корпусов, чтобы хоть как-то ограничить резню и вернуть ситуацию в адекватное русло. Потом, действуя согласно своему бесчеловечному плану, дождавшись нескольких волн голода, они начали присылать еду. Еду! Голодающим! Какая зашкаливающая бесчеловечность. На тебе, вражина, пароходы с зерном! На тебе, гадина, миллиарды Нансена! На тебе, подлая, продовольствие! Получи, редиска! Ну и там по мелочи - построили ДнепроГЭС, обеспечили всю страну станками и технологиями, прислали несколько тысяч инженеров, научили пользоваться электричеством и вообще вместе с немцами и англичанами провели всю индустриализацию чуть более, чем полностью. За что мы американских инженеров и расстреляли. Но проклятые штаты не остановились и на этом. И когда началась Вторая мировая война, они повторили свой подлый трюк и снова напали на Германию, напавшую на Россию! Второй раз такого удара Родина никак не ожидала. Воспользовавшись моментом, коварные янки решили добить СССР ленд-лизом. Не щадя стариков и детей, они развернули гигантские поставки продовольствия, оборудования, металла, машин, оружия, самолетов и прочих благ цивилизации. Более того - вы только представьте этот цинизм - все это поставлялось бесплатно! Стон стоял над многострадальной Россией. Но, благодаря эффективному менеджменту, СССР выдержал и на этот раз. И ответил новой волной репрессий и расстрелов собственного населения и голодом сорок шестого года. Враг затаился. Пятьдесят лет он сидел в своей дыре в Майами и точил зубы на Верхнюю Лопыревку. И вообще на весь Калужский уезд. Чтобы точно воссоздать условия Каулжского уезда, янки высадились на Луну и тренировались там. В условиях, максимально приближенных к реальным. А еще придумали интернет, план Даллеса и ссали в подъездах. А в Питере - в парадных. И вот, наконец, развалился и СССР. Момент настал! Казалось бы, удача все же пришла в руки. И тогда дядя Сэм и вправду приступил к реализации своих вероломных планов по всем правилам военной науки. Первым ударом была - вы не поверите - все та же старая добрая гуманитарная помощь! Бездуховные ножки Буша заполонили всю святую голодную Русь. Вторым ударом стали кредиты МВФ. Завершающим - прием в G-8 и распростертые объятия в мировой политике. А чтобы Россия уже точно никогда не оправилась, ей разрешили иметь армию, ядерное оружие, Приднестровье, Чечню и Абхазию. Сделав все, как учил Сунь Цзы - никогда не нападай на слабого врага, которого можно взять голыми руками! - Штаты подло дождались момента, когда цена на нефть скакнула до небес, на врага пролился золотой дождь, военный бюджет России вырос до размеров Меркурия, разработаны "Арматы", эсминцы и прочие паки-факи иже херувимы пятого поколения, страна в очередной раз поехала башкой и опять перевелась на военные рельсы, стала захватывать все и вся по периметру, а две трети населения готовы сдохнуть в войне против кого угодно в какой угодно Сирии. А чтобы в это раз уже точно не промахнуться, янки чуть не проморгали под кибератаками выборы и вместе со своими европейскими приспешниками почти развалили НАТО. Вот теперь все в порядке. Теперь можно нападать. "Краткий курс исторических взаимосвязей" В. Милонов, Н. Матильда-Поклонская, Издательство "Л-Логика", Москва, 21 век. В рамках проекта "Да они все ебанулись!" Как обычно, кто считает нужным, сколько считает нужным ВТС: 3QTkiJ2vwhErpBE5oLBifPmG68bt4KcQDy Paypal: putnpnh@gmail.com Яндекс-кошелек, номер 410 011 372 145 462. В Сбербанке карта номер 4276 3800 8339 8359. Приват-банк карта номер: 5168 7423 3613 0608 Либо просто кинуть на телефон МТС: 7 915 237 41 78. Мегафон: 7 926 558 57 89 Спасибо

  Зочин, 2017-09-14 02:21:26, 208.54.40.167Хариу бичих

 12. 208.54.40 чи дажгүй байна,амжилт хүсье

  Зочин, 2017-09-14 11:22:47, 98.234.233.211

  Вот дебиторская!Янки как государство образовались буквально 240 примерно лет назад!А ты тут янки еще с 1460х годов хотели уничтожить Русь!Распизделся! берега то соблюдай

  Зочин, 2017-09-15 02:15:27, 213.87.138.82

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 13. google.translate.com-оор орчуулчихсан юм уу? Дараа нь Мэргэн, Баабар, Гомбосүрэн нараар редакторлуулахгүй дээ...

  Зочин, 2017-09-14 03:35:45, 150.129.140.245Хариу бичих

 14. Үгүй дээ фейсбукээр Аркадий Бабченко гээд хайгаад үзээрэй.

  Зочин, 2017-09-14 03:53:30, 208.54.40.167

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 15. Кибернетик атакийг кибер эсвэл хакерын дайралт Үл нисэх бүсийг нислэггүй бүс гэж бичнэ Англичууд танк бүтээсэн харин оросууд Т 34 болгож сайжруулсан шиг барууны Гибрид дайны урлагийг армийн генерал Валерий Васильевич Герасимов орос хувилбарыг бүтээхээр ажиллаж буй гол мэргэлжилтэн гэж үздэг Генерал Герасимов Украйн Гүржид гарсан өнгөт хувьсгал Арабын хаврын хувьсгалыг улстөр нийгэм эдийн засгийн том онолоор тайлбарлах боломжгүй Гибрид дайны аргаар судлах ёстой гэсэн байдаг Өөрөөр хэлбэл Гибрид дайнаас үүссэн аливаа хямралыг Гибрид дайны аргаар шийднэ гэжээ Гибрид дайны онолын дагуу Сирид оросын арми тулалдаж байна Гибрид дайны урлаг гэж юу байдгийг Сирийн эртний Пальмир хотын төлөө тулаан харуулсан байдаг Оросын бөмбөгдөгчийн дэмжлэгтэй Сирийн арми 2016 оны гурван сард ISIS бүлэглэлээс Пальмир хотыг чөлөөлсөн Таван сарын үеэр чөлөөлсөн хотод Путин үг хэлж оросын алдартай концертын баг тоглосон том шоуг оросын тв ээр шууд дамжуулж оросын эрх ашгийг хамгаалсан үзэл суртлын том пиар тараасан юм Гэтэл Сирийн арми Оросын бөмбөгдөгчийн гол хүч Аллепо хотыг чөлөөлөх тулаанд шилжиж Пальмир хотын хамгаалалт суларсаныг ашиглаж ISIS бүлэглэл гэнэтийн дайралтаар 2016 оны 10 сард дахин эзэлж оросуудыг шоконд оруулсан Шокноос үүссэн үр дүн оросын хэвлэл мэдээлэл нийгэмийн сүлжээнд хүчтэй нөлөөлж бухимдал үүсгэх ёстой байсан Гэтэл нийгэмд үүсэх болзошгүй бухимдалыг өөр тийш чиглүүлэх орос гибрид дайны хамгаалалтын систем хурдан үүсэж анхааралыг сарниулж чадсан

  Зочин, 2017-09-14 04:00:13, 103.229.123.3Хариу бичих

 16. Чин үнэндээ бол оросууд Сирид шаварт суусан.Тэнд ямарч ялалт байхгүй,оросын ТВ ээр үзүүлж байгаа цоглог мэдээнүүд бүгд ичгүүр сонжуургүй враньё.

  Зочин, 2017-09-14 04:05:45, 208.54.40.167

  Барууныхан үнэн хэлдэг гэж бодож болохгүй л дээ. Одоо Сирийн дайн төсгөлийн шатандаа орсон ба ялалт ойрхон байгаа.. Судлаач Х.Д.Ганхуяг.

  Ganaa, 2017-09-14 08:55:14, 49.0.218.17

  Барууныхан бас ч гэж оросууд шиг найгүй худалч гарууд биш л дээ.

  Зочин, 2017-09-14 11:50:03, 208.54.40.167

  orosuud siriin daind ylsan gej vzej bolonoo. ene bol tsag hugaatsaanii asuudal bolson doo. ihenh nutagaa choloolood bas 4 gazar gal zogsooh geree hiisen dee.gal zogsooh heleltseer hiisen gazaruudad ard tvmen bosogchid geh deeremchidiig ug nutagiig orhin ybahiig shaardaj bna..

  sirid bol orosuud ylj bnaa, 2017-09-14 19:04:47, 59.153.112.16

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 17. тарвага л Ганаа ахыг доромжлоод байгаа юм . ӨӨРӨӨ ХОШГИРОХООС ӨӨР ЮУ Ч ХИЙДЭГГҮЙ ДҮР ЭСГЭСЭН МЭРЭГЧ.

  Зочин, 2017-09-14 08:42:55, 203.91.115.41Хариу бичих

 18. Таны нэр:

  Тайлбар:

 19. МОНГОЛЧУУДАД ЧУХАЛ НЬ ОРОСУУД АЗИЙГ ТЭРЭН ДУНДАА МОНГОЛЧУУДЫГ ДООРД ҮЗЭЖ,ӨӨРСӨД ШИГЭЭ ОРИЛОО ХИЙМЭЛ ӨМНӨДИЙН ХАР ХАЛТАРУУДАД САЙМШИРДАГ ШОВИНИСТ ҮНДЭСТЭН.

  Зочин, 2017-09-14 08:46:01, 202.179.25.142Хариу бичих

 20. Таны нэр:

  Тайлбар:

 21. Бид энэ Ганаагийн түвшинд мэдээлэл олоод уншиж чаддаг чадвартай болох хэрэгтэй. Дараа нь олсон мэдээлэлээ боловсруулаад өөрийн гэсэн дүгнэлт гаргаж сурах хэрэгтэй. Асуудлын гол нь дандаа цаанаа нуугдаж өнгөлөн далдлагдсан байдаг шүүдээ. Та нар Ганааг шүүмжилж болно. Гэхдээ бичсэн зүйлийг нь Ганаагийн хэмжээнд юмуу эсвэл түүнээс дээдэх түвшинд мэдэж байж шүүмжлэвэл эрхэм нийтлэлч, тоймчид ч хэрэгтэй. Түүнээс биш мэдэхгүй байж тэнэгээр мэдээлэл хүргэж байгаа ганцыгаа шүүмжлэх биш доромжлох нь гаж зүйл. Шүүмжлэл бол шинжлэх ухаан бөгөөд бидэнд хэрэгтэй зүйл юм шүү. Эрхэм ГАНАА ТАНД амжилт хүсье.

  Монгол, 2017-09-14 10:21:46, 202.9.40.133Хариу бичих

 22. Ганаагийн түвшинд мэдээлэл олоод уншиж чаддаг чадвартай болох хэрэгтэй гэдэгтэй санал нэг байна,тийм ч учраас Ганааг хэт нэг талыг барьсан нийтлэлийг орчуулж нийтлээд байгаатай хүмүүс санал нийлэхгүй байна,уул нь Ганаа оросын эрх баригчдын бодлогыг дэмжигч,монгол дахь төлөөний хүн нь биш л юм бол монгол хүн гэдэг үүднээс,мэдээллийг тэнцвэртэй олгохын тулд оросын эрх баригчдын үйлдлийг шүүмжилсэн нийтлэлүүдийг орчуулж,өөрийн дүгнэлт тайлбартай тавих хэрэгтэй ш дээ,Ганаа яагаад Навальныйгийн хийсэн "Он вам не Димон" киноны талаар бичиж болохгүй гэж,яагаад Путин багын найз морин хийлч Рогулдин оффшор дансандаа 2 тэрбум доллартай болсон,ямар махинацаар хийгдсэн,хэн хэн гэдэг Путины хамсаатан олигархууд оролцсон,энэ хэргийг нь Путин яаж замхруулсан талаар бичиж болно биз,оффшортой тэмцэх манай ажилд тус болно шүү дээ,энэ нь Панамын баримт гэгчээр илэрж гарсныг оросын бие даасан сайтууд,ICIJ-ийн орос дахь салбарын сэтгүүлчид хөдөлшгүй баримтаар нотолсон ш дээ.Улс төр шинжээч,нийтлэлчийн хувьд,соц систем задран унасны дараах пост коммунист орнуудад цоо шинээр үүссэн засаглалын хэлбэр болох мафижсан олигархуудын засаглалыг талаар бичсэн унгарын нийтлэлч Балинт Мадьярын "Анатомия посткоммунистического «Мафиозного Государства» на примере Венгрии" номыг орчуулж ард түмэндээ хүргэвэл орос тэргүүтэй,манайх ч орж байгаа олигархуудын засаглалын талаар монголчууд мэдээлэлтэй болноо доо.Эцэст нь Молдавын ерөнхийлөгч Додоны талаар бичвэл орос улс хуучин ЗХУ- ын бүрэлдэхүүнд байсан улсын дотоод хэрэгт хөнлөнгөөс оролцож,нөлөөлөн парламентийн засаглалтай ороны билэгдлийн ерөнхийлөгчөөр өөрийн хүнийг тавьж,Молдавт засаглалын хямрал үүсгэж буй талаар,ерөнхийлөгч парламент хоёрын зөрчил сүүлийн үед дээд цэгтээ хүрч Додон ард түмнээ ерөнхийлөгчийн засаглалтай болох талаар ард түмний санал асуулгад уриалсан талаар бичвэл их л актуальный сэдэв болноо

  Зочин, 2017-09-14 13:05:56, 98.234.233.211

  Гэх мэтчилэн оросын талаарх үнэн мэдээллүүд монголд ердөө орчуулагдахгүй,ганц орчуулаад тайлбар дүгнэлтээ хийчих хүн нь цэрэг арми яриад манараад байхаар монголын өнгөрсөн зууны эцсийн боловсролыг нулимагчдын эрин үеийн төлөөлөл,чёрт ч байхгүй,нэг муу fuck тай 30- аад насны оркууд Женко гарсаа,монгол ялсаан,Путин агуу,хужааг алнаа,толгойг нь тасдаад тойрон бүжицгээе ээ гэж омогшихгүй яахийм бээ,сүүлийн үед алах хядахаар сүрдүүлсэн сэтгэгдлүүд их болсон байгаа,гхэдэн жилийн өмнө монголын сайт руу ороход ийм байгаагүй дээ,хамгийн айлгадаг нь мань Ганаа судлаач л байсан

  Зочин, 2017-09-14 13:19:12, 98.234.233.211

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 23. saixan orchuulsan bna

  Зочин, 2017-09-14 10:50:29, 49.0.216.234Хариу бичих

 24. Таны нэр:

  Тайлбар:

 25. Ganaa ahad amjilt husii niigmiin uls turiin tuvshind medremjtei baij, tuuniig shinjilsen olon saihan analysis gargaarai bayarllaa

  Зочин, 2017-09-14 11:03:47, 218.39.138.50Хариу бичих

 26. Таны нэр:

  Тайлбар:

 27. «Доктрина Герасимова» и пугало «гибридной войны» России Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов, как никто другой из российских военных, привлекает к себе внимание зарубежных военных экспертов и СМИ. Не так давно издание Wall Street Journal назвало Герасимова наиболее влиятельным офицером своего времени в России. Его работы переводятся на английский язык и вызывают масштабные обсуждения. За высказываниями и действиями генерала внимательно следят. Именно Герасимова сегодня на Западе называют главным идеологом «гибридной войны». «Кардинал» Герасимов Герасимов попал в фокус внимания зарубежных военных аналитиков и СМИ даже не столько после назначения на должность начальника Генштаба ВС РФ в 2012 году, а позже — в феврале 2013 года — после публикации его статьи «Ценность науки в предвидении» в газете «Военно-промышленный курьер». После событий в Крыму и Донбассе эта статься стала хитом на Западе, ее неоднократно переводили на английский язык и разобрали на цитаты. Герасимов стал считаться основным теоретиком действий России в современных военных конфликтах, в Сирии и Украине. В 2016 году глава Корпуса морской пехоты США генерал Роберт Неллер признался, что перечитывал статью Герасимова целых три раза и много размышлял о том, как русские планируют вести войны будущего. В статье генерал армии, кстати, не столько формулировал некую новую доктрину, сколько анализировал и критиковал действия стран Запада по смене политических режимов в Ливии и Сирии, оценивал развитие событий времен «арабской весны» и возможности защиты от таких действий. Герасимов писал: «В XXI веке прослеживается тенденция стирания различий между состоянием войны и мира. Войны уже не объявляются, а начавшись, идут не по привычному нам шаблону. Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу оружия. Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения». В самой статье, кстати, ни разу не упомянуто слово «гибридная», лишь три раза есть отсылка к «асимметричным» формам конфликтов. В первую очередь речь идет об информационном давлении на население и политическую элиту участников противоборства. Нет даже упоминания о кибердеятельности, хотя сегодня в зарубежных СМИ в связи с обвинениями, что Россия вмешивалась в выборы в США, Герасимову без тени сомнения приписывают уже и создание теоретической базы для проведения кибератак на США и страны Европы. В 2014 году главу Генштаба ВС РФ внесли в санкционные списки Европейского союза и Канады, в мае 2017 года Герасимов попал в расширенный санкционный список СНБО Украины, а в июне этого года запрет на посещение страны генералом объявила Черногория. В марте Герасимов опубликовал еще одну статью — «Мир на гранях войны», где уже действительно обсуждается «гибридная война», действия США в Сирии и на Ближнем Востоке, кибератака на Иран в 2015 году и значение социальных сетей. Но вторая работа генерала пока не получила такого широкого распространения и не столь мифологизирована за рубежом, как первая. Как росла тень «гибридной войны» «Гибридную войну» нельзя назвать чем-то новым. В России о «полувойнах» начали размышлять очень давно. Теоретиком данного типа войны выступал полковник и профессор Евгений Эдуардович Месснер (1891-1974), один из крупнейших представителей военной мысли русского зарубежья. Он всесторонне разработал теорию и спрогнозировал развитие такого типа войн в своих книгах: «Мятеж — имя третьей всемирной» и «Всемирная мятежевойна». Месснер рассуждал так: «В будущей войне воевать будут не на линии, а на всей поверхности территорий обоих противников, потому что позади оружного фронта возникнут фронты политический, социальный, экономический; воевать будут не на двумерной поверхности, как встарь, не в трехмерном пространстве, как было с момента нарождения военной авиации, а в четырехмерном, где психика воюющих народов является четвертым измерением». Еще одним знаковым идеологом был Георгий Самойлович Иссерсон (1898-1976) — советский военачальник, полковник, профессор, один из разработчиков теории глубокой операции. Его труды «Эволюция оперативного искусства» и «Основы глубоких операций» вызывают сегодня большой интерес как в России, так и на Западе, где его переводят на английский язык. Герасимов, кстати, упоминает Иссерсона в своих работах. В Штатах вплоть до 2010 года словосочетание «гибридная война» практически не употреблялось — американские военные не видели в нем смысла, ведь в их доктринах уже давно существовали такие термины, как «иррегулярная война» и «неконвенциональная война». Но прошло семь лет, и сегодня это обозначение глубоко укоренилось в лексиконе западных военных, когда они говорят о России. В США в 2005 году, еще задолго до всех статей Герасимова, американский генерал Джеймс Мэттис, ныне глава Пентагона, и полковник Фрэнк Хоффман опубликовали знаковую статью «Будущее ведение войны: восход гибридных войн», в которой они добавили к военной доктрине 90-х годов генерала Чарлза Крулака о трех блоках войны четвертый блок. Три блока Крулака — это непосредственное ведение боевых действий, миротворческие действия по разводу противоборствующих сторон и оказание гуманитарной помощи. Четвертый, новый блок Мэттиса и Хоффмана — психологические и информационные операции и работа с населением. В 2010 году в концепции НАТО, получившей название NATO’s Bi-Strategic Command Capstone Concept, «гибридные» угрозы официально определяются как угрозы, создаваемые противником, способным одновременно адаптивно использовать традиционные и нетрадиционные средства для достижения собственных целей. В 2012 году выходит ставшая известной в узких кругах книга «Гибридные военные действия: борьба с комплексным оппонентом с древних времен и до наших дней» за авторством историка Вильямсона Мюррея и полковника Питера Мансура. В мае 2014 года в армии и Корпусе морской пехоты США приняли очень интересный документ — новую редакцию Боевого устава 3-24 под названием «Восстания и подавление восстаний». Новый вариант устава ориентирован на косвенное (непрямое) участие Америки в деле подавления восстаний в той или иной стране, когда американские войска в массовом порядке не вводятся вовсе, а всю работу на земле делают силовые структуры принимающей американскую помощь страны. Описания повстанческого движения, предпосылок его возникновения, стратегии и тактики действий настолько детально отображены, что иногда и вовсе непонятно, где речь идет о подготовке восстания, а где — о его подавлении. То есть главами из американского устава можно пользоваться кому угодно — в качестве неплохой общей инструкции к действию и подготовке к мятежу. Сравнить недавние работы Герасимова и работы десятилетней давности от американских теоретиков и практиков, включая нынешнего министра обороны США, не составляет особого труда. Но идеологом «гибридной войны» объявлен все же именно Герасимов. Впрочем, и со стороны зарубежных коллег звучат здравые мысли. Майкл Кофман, политолог из Института Кеннана при Международном научном центре имени Вудро Вильсона, пишет: «На Западе этой фразой обозначаются теперь любые действия России, которые пугают говорящего. Опасность в том, что многие военные и политики убеждены, что полноценная российская доктрина гибридной войны — реальность. А веря в это, они склонны видеть проявления гибридных видов противоборств повсюду — особенно там, где их нет. Ведь практически любое действие России — в информационной, политической или военной области — может быть теперь интерпретировано как гибридное. Бессмысленные фразы могут оказаться смертельным оружием в устах людей, облеченных властью».

  Зочин, 2017-09-14 11:30:21, 66.181.160.13Хариу бичих

 28. Таны нэр:

  Тайлбар:

 29. Мир на гранях войны Мало учитывать сегодняшние вызовы, надо прогнозировать будущие Еще Клаузевиц сравнивал войну с расширенным единоборством, определяя ее как акт насилия, имеющий цель заставить противника выполнить нашу волю. Значительный вклад в развитие науки о войне внесли выдающиеся российские и советские теоретики начала XX века Андрей Снесарев и Александр Свечин. Предметом их исследования стали основные тенденции ведения войны, являющейся следствием не только политических, но и экономических, социальных отношений. К началу 90-х сложилось устойчивое понимание войны как средства достижения политических целей исключительно на основе вооруженной борьбы. В США сформировалась классификация, включающая традиционные и нетрадиционные войны. А в начале XXI века американские теоретики предложили дополнить ее гибридной войной. К ней они относят действия в период, который невозможно в чистом виде отнести ни к войне, ни к миру. В отечественной науке и практике более взвешенный подход к классификации современных вооруженных конфликтов. Он учитывает большее количество признаков. В то же время в международных и отечественных официальных документах определение войны отсутствует. В Военной доктрине РФ она названа формой разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением военной силы. Активная дискуссия по вопросам уточнения самого понятия продолжается. Одни ученые и специалисты придерживаются классической трактовки. Другие предлагают коренным образом пересмотреть взгляды на содержание и сущность термина «война», считая, что вооруженная борьба не является ее обязательным атрибутом. В настоящее время можно встретить такие определения, как информационная, экономическая, гибридная война, множество других вариантов. Генеральный штаб уделяет должное внимание обсуждению данной проблемы. В 2016 году на базе ВА ГШ было организовано обсуждение сущности понятия «война» в современных условиях. Данный вопрос рассматривался на заседании секции научного совета при Совете безопасности. В ходе дискуссий выработана общая установка о необходимости анализа характерных черт и особенностей современных вооруженных конфликтов, выявления тенденций их возникновения и развития. Гибридная сменила бесконтактную Такие конфликты конца XX – начала XXI веков отличаются друг от друга по составу участников, применяемому оружию, формам и способам действий войск. И в то же время не выходят за пределы общего содержания войны, а включают как составные части различные виды борьбы – и непосредственно вооруженную, и политическую, дипломатическую, информационную и другие. Ныне проявились новые черты. Это изменение соотношения вклада того или иного вида борьбы в общий политический успех войны, подавляющее превосходство одной из сторон в военной силе и экономической мощи. Для современных конфликтов характерен ряд особенностей. Опыт операции НАТО в Югославии, открывшей эпоху так называемых бесконтактных или дистанционных войн, не получил повсеместного распространения. Причина объективна – на достижение целей войны накладываются ограничения географического, а также экономического характера. Фактор стоимости вооружений и войны в целом стал играть важную роль в выборе способов ведения военных действий. Существенной особенностью является нарастающее применение новейших робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов различного назначения и действия. Появились новые формы использования разнородных сил и средств. Например, в ходе операции в Ливии одновременно была создана бесполетная зона, проводилась морская блокада в сочетании с совместными действиями частных военных компаний из государств – членов НАТО и вооруженных формирований оппозиции. В концепциях применения армий ведущих государств завоевание информационного превосходства объявлено непременным условием боевых действий. Для решения данной задачи используются СМИ и социальные сети. Одновременно задействуются силы и средства информационно-психологического и информационно-технического воздействия. Так, в конфликтах на Ближнем Востоке впервые широко раскрылись мобилизационные возможности социальных сетей. Наглядным примером использования гибридных методов стал конфликт в Сирии. В нем одновременно применялись традиционные и нетрадиционные действия как военного, так и невоенного характера. На первом его этапе внутренние сирийские противоречия были трансформированы в вооруженные выступления оппозиции. Затем им при поддержке иностранных инструкторов и активном информационном сопровождении был придан организованный характер. Впоследствии в противоборство с правительственными войсками вступили террористические группировки, снабжаемые и направляемые из-за рубежа. Гибридные действия активно внедряются США и странами НАТО в практику на международной арене. Во многом это обусловлено тем, что такой вариант действий не подпадает под определение агрессии. Сочетание таких методов получило в западных СМИ название «гибридная война». Однако использовать этот термин как устоявшийся пока преждевременно. Новое восприятие привычного слова Анализ указывает на ряд тенденций, свидетельствующих о трансформации вооруженных конфликтов начала XXI века. Сегодня очевидно стирание грани между состоянием войны и мира. Оборотной стороной гибридных действий становится новое восприятие мирного времени, когда военные или иные открытые насильственные меры против того или иного государства не применяются, но его национальная безопасность и суверенитет находятся под угрозой и могут быть нарушены. Расширяется спектр причин и поводов для использования военной силы, которая все чаще задействуется для обеспечения экономических интересов государств под лозунгом защиты демократии или привития демократических ценностей в той или иной стране. Акцент в содержании методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, дипломатических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с подключением протестного потенциала населения. Невоенные формы и средства борьбы получили небывалое технологическое развитие и приобрели опасный, а иногда и насильственный характер. Практическое их использование может вызвать коллапс в энергетической, банковской, экономической, информационной и других сферах жизнедеятельности государства. В качестве примера можно привести результаты кибернетических атак на объекты энергетической инфраструктуры Ирана в 2015 году. Анализ характерных черт, особенностей и тенденций развития современных конфликтов показывает, что всем им присуща общая особенность – использование средств военного насилия. Причем в одних это почти классическая вооруженная борьба, как в двух войнах США против Ирака или как в ходе операции НАТО против Югославии. В других конфликтах, как, например, в Сирии, вооруженная борьба велась одной стороной в форме антитеррористических операций, а противником – в виде действий незаконных иррегулярных вооруженных формирований и террористических структур. Таким образом, основное содержание войн в современности и обозримой перспективе останется прежним. А их главный признак – наличие вооруженной борьбы. Вместе с тем вопрос с определением сущности войны не закрыт, он актуален и требует постоянного изучения и тщательной проработки. С этой целью в научно-деловую программу международного военно-технического форума «Армия-2017» в августе этого года включен «круглый стол» на тему «Современные войны и вооруженные конфликты: характерные черты и особенности». Ученые АВН должны принять в этом самое активное участие. Необходимо продолжить работу по межведомственной стандартизации военно-политических и военных терминов и определений. Рост конфликтного потенциала в мире подчеркивает актуальность ряда задач в области обороны страны. Высокоточные меры Главная из них остается прежней – гарантированное отражение возможной агрессии в отношении Российской Федерации и ее союзников с любого направления. При этом в мирное время в ходе выполнения мероприятий стратегического сдерживания необходимо обеспечить нейтрализацию угроз безопасности страны с опорой на имеющиеся силы и средства. В этой связи возрастают роль и значение прогнозирования военных опасностей и угроз, которые целесообразно осуществлять в комплексе с оценкой экономических, информационных и иных вызовов. Совершенствование возможностей Вооруженных Сил реализуется посредством сбалансированного развития всех видов и родов войск (сил), освоения высокоточного оружия и современных средств связи, разведки, автоматизированного управления и РЭБ. В настоящее время идет масштабное оснащение Ракетных войск стратегического назначения современными комплексами. На флот поступают новые атомные подводные лодки с баллистическими и крылатыми ракетами, не имеющими аналогов в мире. Активно модернизируются самолеты стратегической авиации, наши легендарные ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Это позволит до конца 2020 года довести оснащенность стратегических ядерных сил современным вооружением в целом до 90 процентов. Ударный потенциал высокоточного оружия в Вооруженных Силах увеличится в четыре раза, что позволит обеспечить безопасность России по всему периметру границ. К 2021 году доля современных вооружений и военной техники в Сухопутных войсках достигнет не менее 70 процентов. В Воздушно-космические силы поступят самолеты нового поколения, что повысит боевые возможности авиации в 1,5 раза. В Военно-морской флот будут поставлены современные корабли, оснащенные высокоточными ракетами с большой дальностью действия. Существенная роль в повышении боевых возможностей отводится робототехнике. Широкомасштабное, но обоснованное применение РТК различного назначения повысит эффективность действий войск, обеспечит существенное сокращение потерь личного состава. Наука упреждать Сегодня Вооруженные Силы приобретают боевой опыт в Сирии. Они получили уникальную возможность проверить и испытать в сложных климатических условиях новые образцы ВВТ. Необходимо продолжить обобщать опыт применения средств вооруженной борьбы в сирийской кампании, извлечь уроки для их доработки и модернизации. Надо помнить: победа всегда достигается не только материальными, но и духовными ресурсами народа, его сплоченностью и стремлением всеми силами противостоять агрессии. Военно-политическим руководством Российской Федерации прилагаются серьезные усилия по восстановлению доверия народа к армии. Сегодня Вооруженные Силы выходят на принципиально новый уровень боевой готовности и это находит всемерную поддержку в обществе. В интересах дальнейшего повышения их авторитета важно развивать связь между армией и обществом, а для этого совершенствовать системы подготовки военнослужащих и патриотического воспитания молодежи. Решение актуальных задач обороны страны невозможно без их тщательной и опережающей проработки. В этой связи стоит акцентировать внимание на приоритетных задачах Академии военных наук. Прежде всего это исследование новых форм межгосударственного противоборства и разработка эффективных способов противодействия им. Актуальной задачей является формирование сценариев, долгосрочных прогнозов развития военно-политической и стратегической обстановки в важнейших регионах мира. Необходимо оперативно изучать особенности современных вооруженных конфликтов. На их основе вырабатывать методики работы военного управления и действий войск в различных условиях. Отдельного исследования требует проблематика организации и осуществления перегруппировок войск (сил) на удаленные ТВД. Не теряют актуальности общие задачи военной науки, которым нужна дальнейшая проработка.

  Зочин, 2017-09-14 11:50:54, 66.181.160.13Хариу бичих

 30. Үндсэн эхтэйгээ орчуулга нэг их зөрөөгүй, ойлгомжтой л болсон аж!

  Сониуч сонжооч , 2017-09-14 20:58:40, 112.72.11.106

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 31. Mudak ganaa

  SS, 2017-09-14 13:01:12, 103.9.90.66Хариу бичих

 32. Таны нэр:

  Тайлбар:

 33. Цаг зав гаргаж сайхан орчуулсанд баярлалаа.

  Asaa, 2017-09-14 13:04:15, 27.123.214.104Хариу бичих

 34. Таны нэр:

  Тайлбар:

 35. Монгол хэл жаахан тааруухан хүн юмаа даа.

  Зочин, 2017-09-14 13:10:16, 203.253.81.29Хариу бичих

 36. Ганаа ч сайн л даа,цаад Google нь монгол хэл тааруухан баагий

  Зочин, 2017-09-14 13:41:55, 98.234.233.211

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 37. Sain muugaar ni duudaad l unshaad baidag. Ganaagiin bichsen niitlel mash ih handalttai baidag shuu. Orchuulagchiin huvid oros heleer mongoldoo Nr 1.

  Зочин, 2017-09-14 19:43:37, 194.230.159.134Хариу бичих

 38. Таны нэр:

  Тайлбар:

 39. Ганхуяг судлаач ЗХЖШ-ын Даваа мэтээс л хол тасарсан стратегич шүү дээ.

  зочин, 2017-09-14 22:40:39, 59.153.114.231Хариу бичих

 40. Стратегич гэнэ үү? Тээр жил өнөөгийн МАН тэр үеийн МАХН наад нөхрийн чинь боловсруулсан онол номоор явах гэж үзээд балрах шахсан түүхтэй,тэгээд нам ч үгүй онол ч үгүй бие даасан уран бүтээлч болчихоод нэтээс хэрэгт хэрэггүй хог новш ухаж орчуулдаг ажилтай болсон юм даг.Болорболд гэж нэг мангар пацааны өрөөсөн дугуй.

  Зочин, 2017-09-15 01:25:51, 172.56.10.241

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 41. Humuus komment bichdeggui bsan bol zugeer yum uu daa.

  No comment, 2017-09-15 01:54:24, 86.163.150.253Хариу бичих

 42. Таны нэр:

  Тайлбар:

 43. Опросы общественного мнения в России всегда приводят в ступор психологов. Там обязательно получается так, что по вопросам на одну и ту же тему респонденты имеют одновременно взаимоисключающие мнения. Так большинство обычно жалуется на жизнь – и при этом зашкаливает удовольствие от политики начальства, которое ему эту жизнь устроило. Новый опрос Левада-Центра ничего нового к этому не добавил, разве что только ухудшил диагноз. Выяснилось, что большинство россиян существуют там же, где геймеры, Свидетели Иеговы, аборигены Новой Гвинеи и шизофреники. А именно , в своем вымышленном мире, имеющем с реальным мало общего. «Левада-центр» решил все же выяснить у 86 процентов, любящих Путина, за что они его любят. Социологи предполагали, что эти фантасмагорические рейтинги должны иметь хоть какое-то рациональное обоснование. И жестоко ошиблись. Оказалось, что Путина любят, в первую очередь, за «улучшение отношение со странами Запада», «борьбу с коррупцией» и «защиту демократии». Такие ответы заставляют сразу предположить, что либо существует какой-то другой В.В.Путин, либо респонденты живут в какой-то другой Российской Федерации. Конкретные вопросы заводят еще дальше. На первом месте среди достижений Президента ставятся «успехи в экономике». Ау, сограждане, вы продукты покупаете в магазинах или вам их доставляют с LifeNews? Целых 13 % считают, что Путин обладает сверхъестественными способностями управлять миром, в частности, он уже повысил мировые цены на нефть. О том, что эти цены за 10 лет упали чуть ли не втрое, похоже, никто не догадывается. Единственное объяснение, имеющее хоть какую-то мизерную долю рациональности, относится к личному благосостоянию и доходам: 12% благодарны Путину за рост своих зарплат и пенсий. Причем чем дальше развивается кризис, тем больше растут доходы: в прошлом году за это благодарили 11%. Все правильно: в долларовом эквиваленте за это время доходы рухнули на 30%. Только что подсчитали, что российские зарплаты перегнали китайские – только в обратном направлении, так что средний китаец получает сегодня больше среднего россиянина. Самое время благодарить Путина. Выяснилось, что 10% населения идеалисты и вообще не отвлекаются на то, чтобы заглянуть в холодильник. Эти люди мыслят глобально, и благодарны Путину за то, что его политика «способствовала укреплению международных позиций России». Видимо, имеются в виду санкции, изгнание из G-8, и натовские подразделения, потихонечку подвигающиеся поближе к границам РФ. Или сомнительные сделки с сибирской землей, отдаваемой на поток и разграбление Китаю. Ну и конечно, резкое утепление отношений с Вануату и атоллом Науру, без которых никакая страна великой державой считаться не может. Самые загадочные 4% очень довольны наблюдаемыми ими наяву укреплением сотрудничества со странами СНГ, где пусть формально, но до сих пор числится Украина, и улучшением отношений со странами Запада. Не исключено, что это просто инопланетяне, которые где-то уже давно бродят среди нас. NASA, внимание: вы их искали — приезжайте и забирайте всех сразу. Впрочем, возможно, что инопланетяне не при чем, а просто много водки не бывает. Ибо целых 8% распирает от «оптимизма и надежд на скорое улучшение положения дел в стране». Среди других успехов Путина, о которых он вряд ли догадывается, — подавление терроризма, обуздание олигархов, и – самое сенсационное – борьба с коррупцией. Кто-то обнаружил даже «заботу о частном предпринимательстве» и «развитие добрососедских отношений между разными национальностями» (украинцы должны быть благодарны ему за это особо), и «защиту российской демократии» (это да – от демократической оппозиции ее надо защищать). Картина вроде бы совсем радужная и приятная? Нет, рановато делать выводы. В стране, конечно, имеются проблемы, и на вопрос, кто в них виноват, единого мнения нет, но большинство считает, что правительство (45%), лично Дмитрий Медведев (29%), ну и конечно же, «спекулянты-предприниматели» (10%). Однако есть человек, которого население персонально винит больше всех. Тут следует барабанная дробь и под фанфары имя мерзавца произносится на публику. На первом месте среди врагов России, устраивающих ей всяческие пакости, отнюдь не Обама и не та англичанка, которая по привычке гадит. Нет, это наш соотечественник по имени Владимир Владимирович Путин, и к позорному столбу его привязывают огромная толпа из 44% опрошенных. Тех самых замечательных людей, которые одновременно благодарны ему за всеобщее улучшение Вселенной и за выдающиеся успехи в укреплении демократии. В итоге мы имеем картину, которая наиболее органично выглядела бы в папочке под названием «История болезни». Биполярное растройство, как и было сказано. Любовь-ненависть в одном флаконе, обожание до степени облизывания сапог – и одновременно четкий ответ на проклятый вопрос «Кто виноват?». Вот он-то и виноват – тот, кого мы все так нежно любим. — А че, нормально: мы не ох*ели – мы всегда были такими. Мы и раньше хором голосовали с утра за коммунистов – чтобы вечером костерить их под водочку. С пациентом все ясно. Не ясно, что делать соседям, которых Всевышний Главврач по ошибке засунул с ним в одну палату. Пока сосед ведет себя тихо, вроде бы без проблем, но агрессивные обострения болезни неизбежны (спросите Энтео, он знает). И стоит ли дожидаться пока точно так же, как сегодня пациент видит «улучшение отношений со странами Запада», завтра он увидит в нас зеленых чертей и хватится за кочергу, чтобы прихлопнуть? Ответы на этот вопрос могут быть разными. Каждый дает его сам в зависимости от возможностей и жизненного кредо. Флегматичный Виктор Ерофеев еще в давние годы предложил свой: «Жизнь с идиотом; наказание легкое, необременительное, можно даже сказать вовсе не наказание; смотря, конечно, как смотреть, так вот, если смотреть сквозь прореху наших времен, то в таком наказании угадывается тайная форма доверия, новый род жизнедеятельности, скорее поручение, чем порицание. Словом, миссия.» Повесть-источник цитаты так и называется — «Жизнь с идиотом».

  Зочин, 2017-09-15 21:55:45, 172.56.10.147Хариу бичих

 44. Таны нэр:

  Тайлбар:

 45. Хамгийн тэнэг, гибрид дайнд чарваа шалдан хүмүүс бол өөрийнх нь бодож сэтгэж чадаагүй юмыг хэлсэн, үгүй ядаж гаднаас орчуулаад өгсөн хүмүүсийг дайсан гэж мэдэрч хүлээж авдаг тэнэг бүр тэнэг, сэтгэхээсээ ч залхуурдаг малнууд юм. Энд Ганхуягийн орчуулгыг тэдний зарим нь олж үзээд Ганхуягийг шууд дайсан гээд ойлгочихов. Биш ээ малнуудаа Ганхуяг гадны хүний бичсэн бодсон юмыг та нарт орчуулаад өгчихлөө шдээ. Ядаж барлалаа гээч.

  Бэхээ ах , 2017-09-16 20:45:46, 103.10.22.13Хариу бичих

 46. Таны нэр:

  Тайлбар:

 47. Ямар ч гэсэн гибридний дайн гэдэг юм төр улсын түвшинд худал хэлэхийг албан ёсны болгож байгаагаараа хүн төрлөхтний олон зуун мянга жилийн туршид хүлээн зөвшөөрч тэмүүлж ирсэн хамгийн чухал үнэт зүйлийн нэгийг ичгүүр сонжуургүй нулимж байгаагаараа бузар зүйл юм. Буёдыг гүтгэх доромжлон гутаах худал хуурмаг мэдээлэл тараах бусад улс үндэстнийг үзэн ядах нь эднийхээр эх оронч чанар болж байгаа юм. ГУТАМШИГ.

  Зочин, 2017-09-17 00:57:16, 202.9.41.174Хариу бичих

 48. Таны нэр:

  Тайлбар:

 49. Gibrid gej yu gesen ug ve. Hibrid gesen ug bol erliiz gej orchuulaad baigaa bish uu

  Зочин, 2017-09-17 08:33:26, 202.9.42.219Хариу бичих

 50. Таны нэр:

  Тайлбар:

 51. маш сонирхолтои ЦАГ ҮЕИЙН өөрөөр сэтгэгч ГАНХУЯГ их өвөрмөц хүн бол МӨӨН жаахан жаахан гажигтах чинь УХААНТАИН Л ШИНЖ Ш ДЭЭ илүү дээ илүү л гэхээс өөр яадийм

  Зочин, 2017-09-17 17:27:44, 202.9.43.205Хариу бичих

 52. Таны нэр:

  Тайлбар:

 53. Ойлгомжтой сайхан орчуулга байна. Баяр хүргэе. Олон сайхан мэдээ гаргаарай. Харин энэ зураг нь хурандаа генщерал цолтой хувцас нь буруу энгэртэй, ОХУ-ын баатар цолгүй, лентнүүдээ баруун энгэртээ зүүсэн арай л биш зураг байх юм. Цаашдаа анхаарна биз дээ

  зочин, 2017-09-19 17:01:56, 122.201.23.226Хариу бичих

 54. Таны нэр:

  Тайлбар:

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэл нь Sonin.mn сайтын нийтлэлийн бодлоготой холбоогүй зөвхөн тухайн хүний үзэл бодол тул сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Эрхэм та өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлж, сэтгэгдэл бичихдээ бусдын нэр төр, эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү? Бусдыг гүтгэж, доромжилсон сэтгэгдлийг сайтын модератор устгах эрхтэй.

Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 88195646 дугаарын утсаар хүлээн авна.

Таны нэр:

Тайлбар: