И.Цэрэнхүү

Үндсэн хууль өөрчлөх тохироо бүрдсэн тухайд

Нийтэлсэн: 2017-03-03 06:39:54

Үндсэн хуулийг бүхэлд нь ѳѳрчлѳх эсвэл түүнд ѳѳрчлѳлт оруулан хуучнаар нь мѳрдѳх гэсэн зарчмын ялгаатай асуудлаар улс тѳрчид, судлаачид 2 хуваагдлаа. Энэ нь танин мэдэхүйн тѳвшинтэй холбоотой хуваагдал бололтой, учир нь ямар үед Үндсэн хууль ѳѳрчлѳгддѳг, ямар үед зарчмын ѳѳрчлѳлт оруулдаг талаар ойлголтын зѳрүү байгаатай холбоотой юм бол уу гэж харж байна. Хэрэв Үндсэн хуулийг ѳѳрчлѳх нѳхцѳл байдал үүссээн гэдгийг хѳдѳлбѳргүй нотлож чадвал 2 дахь асуудлыг авч үзэх шаардлагагүй болж, хуваагдал аяндаа шийдвэрлэгдэнэ гэсэн үг л дээ. Үндсэн хууль ѳѳрчлѳх нѳхцѳл байдал гэж юу вэ?
 
Нийгмийн хэвшлийн тухай ойлголт
 
Constitutio гэх ухагдахуун нь гарвал үүслээрээ бол суурь тогтолцоо гэдэг утгыг илэрхийлдэг. Ерѳѳсѳѳ нийгмийн шинжлэх ухаан ч гэх юмгүй, мэдлэгийн бусад салбарт ч тийм л байдаг.  Ухаандаа, нүдний конституци гэхээр нүдний суурь ѳнгийг хэлэх жишээтэй л юм. Улс орнууд шинээр Үндсэн хууль батлахдаа СУУРЬ гэсэн энэ л концепцыг тулгуур болгон авч үздэг. Нийгэм эдийн засгийн мѳчлѳгийн харилцааг Үндсэн хуулиар шийдэхгүй, харин гаргаж байгаа хуулиудаа Үндсэн хуулиндаа захируулан зохицуулна гэсэн ѳргѳн утгатай номлол энэ ухагдахуунд оршиж байгаа. 
 
Танин мэдэхүйн талын ойлголтуудыг хойш тавиад, бид Үндсэн хуулийг хамгийн энгийнээр юу гэж ойлговол зохих вэ? 
Үндсэн хууль бол ерѳнхийдѳѳ, тѳрийн тогтолцоо, улс тѳрийн харилцааны талаар тѳр ба иргэдийн хооронд байгуулдаг СУУРЬ ГЭРЭЭ юм.  Энэхүү гэрээний хэрэгжих хугацаа нь нийгмийн хѳгжлийн тодорхой хэвшилтэй холбоотой, тухайн хэвшлийн үе шатуудаар хэмжигдэнэ. Тэхээр нийгмийн хэвшлийн үе шат солигдох бүрд тѳр ба ард түмэн шинэ гэрээ байгуулна гэсэн үг. Монгол улс ийм л замналаар явж ирсэн түүхэн уламжлалтай. Шинэ Үндсэн хууль нь нийгмийг, хѳгжлийн шинэ хэвшил рүү хѳтлѳн залж оруулдаг. Энийг харгалзахгүйгээр, ойлгохгүйгээр Үндсэн хуулинд гар хүрэх арга байхгүй.
 
Социализмын үед нийгэм эдийн засгийн байгууламж нь формацын онолоор явдаг.  Формацын доторхи хѳгжлийн үе шат болгонд, чанарын ѳѳрчлѳлтѳд шилжих үелэл бүрт шинэ Үндсэн хууль батлагдсаар ирсэн юм билээ. Соц. системийг түлхэн унагаснаар Монгол улс, дэлхий нийтийн жишгийг даган соёл иргэншлийн ерѳнхий хэвшил рүү улс орноороо орцгоосон, энэ нь бас л ѳѳрийн үе шаттай.  Хоцрогдсон орон, соёл иргэншлийг тѳлѳвшүүлж яваа улс орон, соёл иргэншилтэй улс орон гэсэн ерѳнхий шатлалаас монголчууд гажсан юм байхгүй, үе шат алгасаагүй. Хүн амын бүрэн тооллогоо ч хийж чаддаггүй байсан соёл иргэншлээр хол хаягдсан манай улс, хоцрогдсон орны хувьд НҮБ-ын тэтгэлгийг авдаг байсан цаг үе улираад удаагүй байна. Нийтдээ 20 гаруй жил үргэлжисэн энэ үе шат нь соёл иргэншлийг тѳлѳвшүүлж яваа нийгмийн хэвшил рүү дэвшин орох шилжилтийн онцгой үе шат байлаа. Ѳнѳѳгийн мѳрдѳгдѳж байгаа Үндсэн хууль, шилжилтийн  энэ үе шатны тѳвѳгтэй үүргийг амжилттай биелүүлж чадсан. Одоо соёл иргэншлийг тѳлѳвшүүлж яваа орны нийгмийн харилцаанд яв цав тохирсон шинэ 5 дугаар Үндсэн хуулиа боловсруулан ард түмнээрээ хэлэлцүүлэн батлах тохироо бүрджээ. Энэ утгаар бол, нийгмийн хѳгжлийн чанарын ѳѳрчлѳлт гарах бүрд шинэ Үндсэн хууль батлагдаж ирсэн түүхэн уламжлалаа хадгалж үлдэнэ гэсэн үг болно. Нийгмийн хѳгжлийн нэг үе шатанд тохирсон Үндсэн хуулийг үргэлжлүүлэн дараагийн үе шатанд мѳрдлѳѳ гэхэд, аливаа засвар оруулаад ч хэргэлэх нѳхцѳл гарахгүй, энэ нь хѳгжлийн саад тушаа болох дэндүү том эрсдэл дагуулна. Тѳрийн удирдах дээд байгууллага хоорондын харилцаа, хариуцлагын тогтолцоон дээр л гэхэд одоогоороо ноцтой зѳрчил гарчихсан байгаа нь үүргээ гүйцэтгэсэн Үндсэн хуулийн тамир барагдан сѳхѳрч байгааг бэлхнээ харуулж байна. Нѳгѳѳ талаар, Үндсэн хуулийхаа чадавхийг бүрэн ашиглаж чадахгүй байгаа тал ч мэр сэр байгаа л байх, гэхдээ бүх алдаа, субьектив гажуудлыг Үндсэн хуулинд тохоод ѳнгѳрѳх сэжим гаргаж болохгүй. 
 
Хоцрогдсон орны тѳвшингѳѳс соёл иргэншлийг тѳлѳвшүүлж яваа улс орны тѳвшин рүү шилжин ороход шинэ 5 дугаар Үндсэн хуулиа батлаж, чанарын шинэ зорилтыг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн тулгуур шинэ орчноор хангаж ѳх нь нийгмийн хѳгжлийн захиалга, зайлшгүй хэрэгжүүлэх бодит шаардлага болон орж ирж байна.
 
Шинэ 5 дугаар Үндсэн хууль боловсруулан батлах шаардлагатай байгаа нийгмийн бодит нѳхцлийн тухай би товчхон дурдлаа. Нийгэм зүй, үндсэн хууль тусгайлан судалдаг эрдэмтэн мэргид эрхбиш миний энэ санааг танин мэдэхүйн концепцын хүрээнд гүнзгийрүүлэн үзэж, эмпирик мэдлэгээр баяжуулан дүгнэлт гаргах боломжтой гэж бодож байна. Обьектив нѳхцѳл байдлаас гадна зарим субьектив гэмээр шалтгаан ч нийгмийн дотор тодорхой хэмжээгээр хуримтлагдсан нь ажиглагддаг. Эндээс ганц нэгийг дурдахгүй бол бас болохгүй.
 
Эдийн засгийн суурь харилцаа
 
Одоо мѳрдѳгдѳж байгаа Үндсэн хуулийг эдийн засаг талаасаа хоосон орон зай үүсгэсэн гэсэн утгатай шүүмжлэл хэлдэг нэр бүхий хуульчид байгаа, үүнтэй миний хувьд санал нийлдэггүй юм. Ѳнгѳрсѳн 25 жилийн хугацаанд улсын эдийн засаг 10 дахин ѳссѳн, капиталын түгээмэл хуримтлалыг амжилттай хийж чадсан, энэ нь Үндсэн хуулийн түүхэн гавьяа. Харин бий болсон мѳнгѳн капиталийг гаднаас орж ирсэн хѳрѳнгийн хамт үйлдвэрлэлд хуримтлуулахын оронд дийлэнхий нь хэрэглээнд зарцуулж зувчуулсан нь Үндсэн хуулийн цоорхой гэхээсээ илүүтэй хууль завхруулсан тусдаа асуудал юм. Угаас очих цэгээ мэдэхгүй, стратегийн тодорхой зураглалгүй, эдийн засгийн хѳгжлийн загваргүй, боссон асуудлыг шийдэх концепцигүй манан дунд орчихсон хүн шиг тэмтчээд явахаар хичнээн хѳрѳнгѳ хуримтлагдаад ч нэмэргүй, систем бүхэлдээ задарчихдаг юм байна. Дотоодын аюулгүйн тогтолцоо, Ардын хянах байгууллага зэрэг хяналтын механизмуудыг татан буулгасан нь арай л эртэдсэн байж мэднэ, гэхдээ тэдгээрийг орлох, ялангуяа санхүүгийн хяналтын маш хүчтэй механизмыг шуурхай босгож түлхүүрдэх ёстой байлаа, тэгсэнгүй алдлаа. Эндээс, тѳр засгийн үйл ажиллагаанд сул зогсолт, хоосон орон зай үүсч ( эсвэл зориудаар үүсгэж) олигархиуд шургалах дѳгѳѳ гаргасан нь олигархижсан тѳр бий болох нѳхцлийг бий болгожээ. Энийг Үндсэн хуулийн зарим заалтыг буруугаар ашигласан гэж ойлгож болохоор байгаа. Энэ гажуудлыг шинэ Үндсэн хуулиар л залруулах боломжтой. Ер нь бол Үндсэн хуулийн хэрэгжилтэд дүгнэлт гаргах цаг нь болсоон.
 
Тѳлѳвлѳгѳѳний Комисс, ҮСУХ эрхлэн, нормативаар зохицуулагдаж байсан үнийн нэгдсэн системийг халахдаа суурь үнийг мэдээж чѳлѳѳлж чадаагүй орхисон, зах зээлийн эдийн засагт таарсан үнийн бодлогыг явуулж чадалгүй алгуурласаар ѳнѳѳдрийг хүрсэн. Энэ нь нэг талаас үнийг дарамт гэж хараад зах зээлийн эдийн засгийг бүхэлд нь хянах механизм гэдгээр авч үзээгүй, нѳгѳѳ талаар эрх барьж байгаа нам, амбициа бодоод зүрхлэж хийгээгүйтэй шууд холбоотой. Ѳнѳѳдѳр, ОУВС суурь үнээ чѳлѳѳлѳх болзол тавьж байна, 20 гаран жил хэвшчихсэн суурь харилцааг нь хѳдѳлгѳхѳѳр тэртэй тэргүй доголдолд орчихсон эдийн засагт ямар эрсдэл чирч ирэхийг тѳсѳѳлѳхѳд ч аймаар. Энэ мэтээр, тодорхой концепци гаргаж чадахгүй алдсан, алгуурласан юмнууд зѳндѳѳ, тоолвол баарагаар 20 гардаг юм билээ. Одоогоос яг нэг жилийн ѳмнѳ, нийгэм эдийн засгийн коньюнктур судалгааны үр дүнгээр би нэг жагсаалт гаргаж байсан юм, түүнийг блогоос харчих боломжтой. http://sonin.mn/blog/tserenkhuu+/57344 
 
Ер нь Жасрай гуайгаас хойш мэргэжлийн ланжгар үдирдлагаар хангагдсан Засгийн газар байсангүй дээ. Даарин дээр нь давс гэгчээр, мэргэжлийн залгамж чанарыг эвдсэн нь ч их муугаар нѳлѳѳлсѳн. Ганц олигтой гэмээр сайд ( Амаржаргал) гарч ирснийгээ тогооны үлгэр ярьсаар байгаад зайлуулж амжсан, маргашгүй үнэн гэвэл энэ байна. Мэргэжлийн бус хүн улс орны эдийн засгийг удирдах, тѳвлѳрсѳн санд хяналт тавих ажиллагааг гүйцэтгэх нь нийгэмд ямар их хохирол учруулдгийг одоо хүртэл амссаар л байна. Энэ нь улс тѳрийн намын амбицыг улс орны нийтлэг эрх ашгаас дээгүүр тавьдаг гаж топгтолцооны үр хѳврѳл мѳн, энийг засах цаг болсоон.
 
Ардчилал бол зам биш харилцаа
 
Манай дийлэнх улс тѳрчид, зарим нэртэй нийтлэлчид АРДЧИЛАЛ бол хѳгжлийн зорилго биш хѳгжих зам, механизм гэж танин мэдэхүйн ерѳнхий ойлголтоос зарим хэсгийг нь салгаж аван тунхаглаад, туг болгон ѳргѳж байгаа харагддаг. Энэ бол үнэхээр ѳрѳѳсгѳл ойлголт, миний хувьд ийм концепцитой санал нийлж чадахгүй. АРДЧИЛАЛ бол нийгмийн бодит харилцаа гэж хэлнэ, тэрийгээ олон талаас нь нотлож чадна. Ганцхан жишээ хэлье! Спортын магнатууд, дуурийн урлагийн оддууд, оюун ухааны гоц авьастнууд...жирийн монголчууд дэлхийн чихийг дэлдийлгэж, алмайруулж байгаа нь тѳр замы нь заасан, эсвэл мундаг механизмдсан гэвэл худлаа болно. Баригдмал дарагдмал ард түмэн, ардчиллын харилцаанд ормогцоо бѳглѳѳгий нь авсан шампаанск шиг саваа зад татан гарч ирэн түгэж, цэцэглэж байгаа, угаас байсан мэдрэмж, авьяас чадвар юм. Эндээс эрх чѳлѳѳ, ардчилал 2 нэг саванд байдаг нь харагдана, хоюулаа нѳхцѳл, харилцаа. Харилцаа харилцаадаа дэндүү ѳргѳн хүрээтэй харилцаа,  аль нэг голдирол руу нь бүдрээд орчихвол ургашлах биш, сул зогсолт болдог харилцаа, манайд ийм л юм болсон. Нэгэнт харилцаа болохоор ѳѳрт таарсан олон янзын механизмтай, тэр механизм нь тухайн улс орны нийгмийн ухамсрын тѳвшинд тохирч байх, ядаж л ойртож явах шаардлагатай байдаг ажээ. Соёл иргэншлийн ѳндѳр хѳгжилтэй, нийгмийн ухамсар нь дээвэрт гарчихсан орнуудад тохирч явдаг ардчиллын механизм соёл иргэншилд дѳнгѳж хѳл тавин орж байгаа манай нийгмийн ухамсарт эртэдсэн, хүндэдсэн юмнууд одоо мѳдѳгдѳж байгаа Үндсэн хуулинд тусгалаа олсон тал бий, энийг засаж залруулах шаардлага байгаа гэж бодогддог. Гэхдээ одоогийн Үндсэн хууль муу боловсрогдсон гэх үндэслэл байхгүй гэдгийг онцлон хэлье!
 
Тогтолцоог ѳѳрчлѳх шаардлага
 
Монголчууд, ардчилын харилцаанд шилжин орохдоо парламентийн засаглалтай байна гэдгээ дэлхийд зарлан тунхагласан. Үндсэн хуулийн энэ тунхаглал амьдралд үнэхээр сайн биелэгдсэн, ОУ-ын байгууллагаас сайн үнэлгээ авсан.  Соёл иргэншлийг тѳлѳвшүүлэх шат руу шилжин орох үе шатанд хүчтэй парламент ус цас шиг хэрэгтэй байлаа. Нийгмийн хѳгжлийн явцад, ялангуяа сүүлийн үед УИХ буюу парламент, улс тѳрийн тогтолцоонд ноёлох ( доминанци) хандлага гарч Засгийн газрын үйл ажиллгааг заах, хаах, эдийн засгийг удирдахыг оролдох, заримдаа ерѳнхийлѳгчтэйгѳѳ, Засгийн газартайгаа зѳрчилдѳх хэмжээнд хүрч үүрэг функцын харилцааны гажуудал үүсч байна. УИХ маань ѳѳрийгѳѳ сонгосон ард түмнээс холдсоор, сүүлдээ ард түмнийхээ эсрэг ажиллгаатай парламенттай улсаар дэлхийд тодорлоо. Энэ нь парламент 2 танхимтай байх бодит байдал үүслээ гэсэн үг, энэ нь гагцхүү Үндсэн хуулийн ѳѳрчлѳлтѳѳр л зохицуулагдах харилцаа юм. Эндээс гарах ѳѳр нэг арга нь манайх шиг хүн цѳѳтэй, газар нутаг ѳргѳнтэй улс оронд ерѳнхийлѳгч нь Засгийн газраа давхар харьяалдаг тогтолцоо таарна гэж нилээд олон  судлаачид хэлж байгаа. 
 
Тогтолцоонд ѳѳр нэг заавал ѳѳрчлѳх ёстой зүйл бол Үндсэн хуулийн цэц гэх үүрэг функцигүй байгууллага, үндсэндээ одоогоор олигтойхон сурлагатай оюутны хэмжээнийй л ажил эрхлэж байгаа нь үнэн. Зүй нь аливаа Үндсэн хуулийн шүүх ( Цэц) нь процесс явуулах эрх үүрэгтэй байх ёстой. Энэ мэт тогтолцоотой холбоотой нилээд асуудлуудыг нэг мѳр шийдвэрлэхгүй удаавал улсын хѳгжилд ноцтой саад учруулж болох бодит нѳхцѳл бий болжээ. 
 
Дүгнэлт
 
Тѳр хямралтай байна. Тэр хямрал нь гүнзгийрэх тусам эдийн засгийн хѳгжил, нийгмийн ухамсарт муугаар нѳлѳѳлѳх нь ихэсч байна. Тѳрийн хямрал нь нийгмийг зарчим хэв хэмжээтэйгээ урвуу ( situs inversus) хамааралтай болгоход хүргэж байна. Энэ бол ирж яваа аюул. Энэ нь үндсэндээ тогтолцооны хямралаас үүдэлтэй гэдэг дээр санал нэгдэцгээж байх шиг байна. Хүмүүсээс ялангуяа улс тѳрчдѳѳс хамаарч байгаа юм ч их байгааг улс тѳрчид ѳѳрсдѳѳ хүлээн зѳвшѳѳрч байгаа. Нийгмийн удирдлагад, улс тѳр, мѳнгѳ, эрх мэдэл манлайлж тэдгээрийн тѳлѳѳ амьдралаа золиослоход ч бэлнээр үхэлдэн тэмцэлдэцгээж байгаа нь ноцтой гажуудал, гэхдээ тогтолцооны ѳѳрчлѳлтѳѳр засаж болох, засахаас ѳѳр цаашдын алхамгүй болсон завхрал гэж ойлгож байна.  
 
Тѳрд нүүрлэсэн улс тѳрийн хямралыг одоо мѳрдѳгдѳж байгаа Үндсэн хуулийн хүрээнд даван туулах механизм байхгүй болох нь тодорхой болсон. Шинэ Үндсэн хууль батлаж, асуудлыг хэт ужгирхаас нь ѳмнѳ шинэ эрх зүйн орчноор шийдэх нь цаг үеийн шаардлага боллоо. 
 
Шинэ Үндсэн хуулийг соёрхон батлах процедурын асуудал маш чухал юм. Үндсэн хууль бол ард түмний бүтээл, тэхээр ард түмний дундаас 400 орчим тѳлѳѳлѳгч сонгон шинэ Үндсэн хууль боловсруулан батладаг сайхан уламжлалаа хадгалах нь зүйтэй, энийг нилээд улс тѳрчид, судлаачид санал болгож байгаа юм билээ. УИХ-ын Дээд танхим байгуулахад ч дѳхѳм болох сайн санал гэж ойлгож байна. Шинээр сонгогдох ерѳнхийлѳгч нь эхний удаад, шинэ Үндсэн хууль батлагдах хүртэлх хугацаанд,  ардын тѳлѳѳлѳгчдийн хурлыг удирдаад явбал статус талаасаа тохиромжтой, баганан ба туушин удирдлагын тэнхлэг огтлолцох талаасаа ч нэмэртэй юмуу гэж бодогдоно. Шинэ ерѳнхийлѳгчийн хувьд ч гэсэн том миссион болох байхаа. Үүний тулд эдийн засгийн ѳндѳр боловсрол чадавхитай, улс орны удирдлагын ѳндѳрлѳгт aжиллачихсан, ядаж л Ерѳнхий сайд хийгээд үзчихсэн, авлигалд нэр нь гараагүй сайн хүн олж сонгох зайлшгүй шаардлагатай. Шинэ Үндсэн хууль батлах цаг, орон зайд зарчимтай. ширүүн эсвэл буурьтай тулхтай гэхээсээ илүү онол, арга зүйн ѳндѳр мэдлэгтэй ерѳнхийлѳгч хэрэгтэй байна.
 
 Эдийн засагч социологич И.Цэрэнхүү

72 сэтгэгдэл харуулж байна        

 1. ХЭХЭ БОЛЖ МАНЫ ӨӨДӨӨ ШИДСЭН ЧУЛУУ ӨӨРИИН ТОЛГОИ ДЭЭР БУУНА

  Зочин, 2017-03-03 09:03:03, 202.179.29.71Хариу бичих

 2. Энд монгол хүний зураг алгаа

  Зочин, 2017-03-03 19:14:34, 66.181.180.11

  Эргуу Цэрэнхуу ийм юм донгосохоо боль оо! Чи Ундсэн хууль болон нийгмийн тухай мэдлэгээ урд айлын Ухна эмгэнтэй уулзаж сайжруул! Дараа нь духаараа хад гурав мерге! Тэгж байгаад эруул юм хэлж чадах нь угуй юу еерийгее хяна!

  Зочин, 2017-03-03 20:25:49, 103.26.195.225

  Энэ тэнэгт нийгмийн ухааны ечуухэнч ус алга. Юу гэнэвээ бид хоцрогдоогуй ухаантан бололтой дог. Энэ мэтээр худал хийрхэж хоол олж иддэг малууд л монгол орныг суйруулж мэднэ. Цаг хугацаа орон зайны мэдрэмжгуй , уншсан ухаарсан номгуй хедеех хелх толхи мангууд нар нийгэм, хэв журам ном ярьдаг аа болимоор юм. Негее саваагуй нохос саранд хуцахтай адил. Ундсэн хуулийг еерчлех хэрэг байна уу ??? БАЙНА аа БАЙНА. Болж егвел енее маргаашгуй л еерчлех бус сайжруулах, чанаржуулах цаг болсон ба энэ цаг хугацаа али хэдийнээ енгерсен шуудээ.

  Зочин, 2017-03-04 01:08:53, 59.153.112.54

  Хятад Америкийн дайсагнал зэвсэгт хүчний зардлыг эрс өсгөж байна. Монгол улсын гадаад өр санаа зовоож байгаа нь хэт хөнгөн гэнэн төрийн бодлоготой байсныг харуулна. Үндсэн хуулийн дагуу бүх эрс цэрэгт алба хааж, бүхий боломжоороо улсын эдийн засгийг дээш татаж, улмаар батлан хамгаалах салбарт эрс өөрчлөлт оруулах тухай ярьж хэлэлцэх цаг биш гэж үү. Нэг цагт урд хөршийн задрал эхлэх цагт монгол улс яах ёстойг бодож суух хэрэгтэй шүү.

  Зочин, 2017-03-05 14:58:13, 66.181.179.114

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 3. Зайлаа, МАН-ынхан лав Үндсэн хууль өөрчлөх эрхгүй

  Зочин, 2017-03-03 10:02:29, 202.9.40.25Хариу бичих

 4. Үндсэн хуулиа ѳѳрчлѳх цаг болсонтой санал 1 байна Энэ том эрхийг АН МАН алинд нь ч олгож болохгүй Мѳчлѳгт алдсан алдаагаа үүрдийн алдаа болгоно гэсэн үг. Тэр ард олноороо тѳлѳѳлѳгч сонгож байгаад ѳѳрчлѳх гэдэг санаа зѳв!

  зочин, 2017-03-03 16:22:33, 80.123.17.196

  Бямбацогт одоо хаашаа янзын Мао маягийн хувцас өмсөө вэ. За яахав, сэтгэл нь монгол зүтгэл нь монгол бол өмсөх зүүх нь ч яахав дээ.

  Зочин, 2017-03-04 05:47:44, 80.110.164.142

  Фашист ардчилсан намынхан дандаа хог, хор хутгаж, зарга заалхай хийж дадшаад одоо мэргэжлийн түвшинд хүрчихсэн шүү дээ. АН-ын алуурчин, авлигалчин, луйварчин, хулгайч нар Монгол Улсыг ард түмэнтэй нь уландаа доороо гишгэлж байна.

  Иргэн, 2017-03-05 13:38:51, 185.89.251.35

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 5. Хятад хүн монголоос хэдэн ч эхнэр авч болно гээд өөрчлөх гэж л байгаа биз

  Зочин, 2017-03-03 10:24:52, 66.181.160.2Хариу бичих

 6. Тэгсэн нь бараг дээр байх аа.

  Зочин, 2017-03-04 16:10:58, 139.5.219.243

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 7. RD NUURELSEN GOL HYAMRALYN TOD JISHE BOL ERDENET 5 HUNI AMIIG AVCH ODSON ALUURCHIN MUNKH-ORGIL UIH-n ZASGIIN GAZRYN GISHUUN BOLJ BGAA YAVDAL

  Зочин, 2017-03-03 11:16:24, 139.5.216.103Хариу бичих

 8. Таны нэр:

  Тайлбар:

 9. Монгол орныг эдийн засгийн болон ёс суртахууны гүн гүнзгий хямрал, дампууралд хүргэсэн АН-ын үйл ажиллагааг Дээд шүүхээс нэн даруй хориглох хэрэгтэй. АН бол мөн чанартаа ард олныг ядуурал, өлсгөлөн, өвчлөл, дарангуйлал, айдас, хүчирхийлэл, оюун санаа, ёс суртахууны доройтлоор хомороглон устгадаг орчин үеийн Фашист нам юм.

  Зочин, 2017-03-03 11:37:57, 139.5.218.215Хариу бичих

 10. Таны нэр:

  Тайлбар:

 11. Монгол орныг эдийн засгийн болон ёс суртахууны гүн гүнзгий хямрал, дампууралд хүргэсэн АН-ын үйл ажиллагааг Дээд шүүхээс нэн даруй хориглох хэрэгтэй. АН бол мөн чанартаа ард олныг ядуурал, өлсгөлөн, өвчлөл, дарангуйлал, айдас, хүчирхийлэл, оюун санаа, ёс суртахууны доройтлоор хомороглон устгадаг орчин үеийн Фашист нам юм.

  Зочин, 2017-03-03 11:38:03, 139.5.218.215Хариу бичих

 12. Таны нэр:

  Тайлбар:

 13. Хувийн өмчийг шүтэх үзэл юунд хүргэв. Дэлхийн хамгийн баян 8-хан хүний өмч 3,5 тэрбум жирийн хүний өмчтэй тэнцэж байна. Ардчиллын гайгаар сүүлийн 70 жил Монголын ард түмний хөлсөө дуслуулсан хөдөлмөрөөр бүтээгдсэн 3 сая ард түмний өмчийг сүүлийн 20 гаруйхан жилд хэдхэн хүн ард түмнээс нь хулгайлж, луйвардаж авав. Эдгээр хулгайч, луйварчид Монголын банкны нийт хадгаламжийн 98 хувийг эзэмшихийн зэрэгцээ, гадаадын оффшор дансанд түүнээс ч илүү хадгаламжийг эзэмшиж байна. АН баялагийн тэгш бус хуваарилалтыг явуулж Монголын 3 сая ард түмэн ямар ч өмчгүй хоосон хоцорч гуйлагчид болов. Одоо хулгайч, луйварчид 3 сая ард түмний эцсийн өмч болсон Эрдэнэт үйлдвэрийг луйвардаж, ард түмнээс хулгайлж, луйвардаж авахаар үхэн хатан тэмцэж байна.

  Зочин, 2017-03-03 11:38:17, 139.5.218.215Хариу бичих

 14. Таны нэр:

  Тайлбар:

 15. Манай гариг дэлхий дээр засаглалын олон янзын хэлбэр туршигдсаар ирсэн, цаашид ч туршигдах болно. Хэн ч ардчиллыг төгс төгөлдөр, хамгийн ухаалаг гэж хэлж чадахгүй. Харин ч ардчиллыг хүн төрөлхтний түүхэнд оршиж байсан засаглалын бүхий л хэлбэрээс хамгийн муу нь гэж хэлдэг хүмүүс бий. /Нобелийн шагналт, Английн ерөнхий сайд Уинстон Черчилль/

  Зочин, 2017-03-03 11:38:36, 139.5.218.215Хариу бичих

 16. Тэнэг минь АРДЧИЛАЛД байгаа юм биш. Одоо хятадчилах бодлого барьж ажиллах юм биш биз. МАН бүхэлдээ хятадын бодлогыг хэрэгжүүлэж байгаа юм байна.Үйл хөдлөл бүхнээс нь харагдаж байна. Хууль барж ажиллана гэдэг чинь хаа байна. БЗД хардаа. Дараа нь сануулж байж хууль зөрчсөн гэдгээ мэдэж байх жишээтэй. МАН хуулийн хүрээнд ажиллах учиртай. Олуулаа гээд хууль зөрч гэсэн үг биш. Үүнийг ардчилал гээд байгаа юм шүү дээ. Одоо хятад ахынхаа бодлогыг барьж ажиллах гээд яаах вэ.Батласан хуулиа бариад ажил. Чадахгүй бол шорондоо ор.

  Зочин, 2017-03-06 14:49:07, 124.158.109.140

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 17. Ардчилал, даяарчлал, олон ургалч үзэл, олон намын систем, залуу улс төрч, төр муу менежер, сонгуулийн хар машин, гуравдах хөрш, чөлөөт зах зээл, өмч хувьчлал, хувийн өмч, эрх чөлөө, ашигт малтмалын ордын лиценз, лицензийн наймаа, гадаадын хөрөнгө оруулалт энэ бүхэн чинь буурай хөгжилтэй орнуудын газрын хэвлийн болон бусад баялагийг дээрэмдэж авахын тулд гадаадын эдийн засгийн алуурчдын нарийн бодож боловсруулсан, Африк, Латин Америк, Ойрхи дорнодын орнуудад олон жил туршигдаж, хэрэгжсэн нарийн арга, технологи юм. Гадаадын эдийн засгийн алуурчид энэ технологийг 1990 оноос Ардчилал нэрээр Монгол улсад нэвтэрүүлж, амжилттай хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ бузар технологийг Монгол улсад шууд гардан хэрэгжүүлэгч нь АН юм. Энэ бузар технологийг Хятадууд 1990 онд Тэн-Ан-Миний талбайд шууд бут ниргэсэн, харин Оросод Путин гарч ирээд 2000 онд бут ниргэсэн. Гэтэл энэ бузар технологийг АН өнөө хүртэл Монголд хэрэгжүүлсээр байна. Монголчууд сэрэгтүн, ухаарагтун.

  Зочин, 2017-03-03 11:38:53, 139.5.218.215Хариу бичих

 18. Uneheer uneniig heljee.ta

  Irgen, 2017-03-03 20:37:31, 182.160.33.153

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 19. Хятадын удирдагчид Ардчилал гэж солиорсон залуучуудынхаа бөөрийг 1990 онд Тэн-Ан-Миний талбайд сугалаад хаячихсан. Манай Батмөнх мэтийн аймхай, хулчгар, эр зориггүй удирдагчид 1990 онд Сүхбаатрын талбайд Ардчилал гэж солиорсон Элбэгдорж, Бат-Үүл Зориг, халзан Ганболд мэтийн залуучуудад хоёр гараа өргөөд буугаад өгчихсөн. Үр дүнд нь Хятад улс дэлхийн хамгийн хөгжилтэй хүчирхэг гүрэн болж хөгжсөн бөгөөд харин Монгол улс эдийн засгийн хувьд дэлхийн хамгийн ядуу, хүн ард нь боловсрол, оюун ухаан, ёс суртахууны хувьд бүрэн дампуурсан улс болж хувирсан. Энэ бол гашуун боловч үнэн. Ардчилал бол аюулт дайсан.

  Зочин, 2017-03-03 11:39:07, 139.5.218.215Хариу бичих

 20. ANU n liberal uzel.ardchilal gej zohioson ulsig min tonon deeremdeh gesen luivarchdin togloom ym shuu

  Ex oronch, 2017-03-03 20:42:56, 182.160.33.153

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 21. Элбэгдорж, Бат-Үүл, Да.Ганболд нар нэгэн насныхаа амьдралыг Монгол улсыг эдийн засгийн болон оюун ухаан, ёс суртахууны хувьд дампууруулахад зориуллаа. Хүн 40 наснаасаа хойш нэг их засардаггүй юм гэсэн. Иймд эд нар хэзээ ч засрахгүй. Ийм хүмүүсийг дахин Монголын төрд хэзээ ч ойртуулж болохгүй. Үүнийг хэзээ ч бүү март. Мартвал сөнөнө!!!

  Зочин, 2017-03-03 11:39:52, 139.5.218.215Хариу бичих

 22. Таны нэр:

  Тайлбар:

 23. Хувийн өмч гэдэг бол ердөө л бүтэлтэй болсон дээрэм, тонуулаар булааж авсан олз, омог юм. (АНУ-ын Харвард, Чикаго, Стэнфордын их сургуулийн профессор, нэрт эдийн засагч Ч.Б.Вэблэн)

  Зочин, 2017-03-03 11:40:03, 139.5.218.215Хариу бичих

 24. Таны нэр:

  Тайлбар:

 25. Хувийн өмч нь мөргөлдөөн, ангийн зөрчил үүсгэх шалтгаан болохоос гадна боолчлолын нэг хэлбэр мөн. (Аугаа эдийн засагч Карл Маркс)

  Зочин, 2017-03-03 11:40:15, 139.5.218.215Хариу бичих

 26. Таны нэр:

  Тайлбар:

 27. Хувийн эдийн засаг нь жолоогүй буюу удирдлагагүй машинтай адил. (АНУ-ын Мэссэачусэттсийн Технологийн их сургуулийн профессор, Нобелийн шагналт эдийн засагч П.А. Самүэлсон)

  Зочин, 2017-03-03 11:40:24, 139.5.218.215Хариу бичих

 28. Таны нэр:

  Тайлбар:

 29. Социализмаас шилжиж байгаа улсуудын хувьд арван жилийн өмнө бол “хувьчлал, хувьчлал, хувьчлал” гэсэн гурван үгийг хэлэх байсан. Гэхдээ би андуурч байжээ. Хууль дээдлэх ёс хувьчлалаас илүү чухал байж. (АНУ-ын Чикагогийн их сургуулийн профессор, нэрт эдийн засагч, Нобелийн шагналт Мильтон Фридман)

  Зочин, 2017-03-03 11:40:41, 139.5.218.215Хариу бичих

 30. Таны нэр:

  Тайлбар:

 31. Үндэсний эдийн засагт төрийн өмчийн эзлэх хамгийн доод хязгаар нь 38 хувь, дээд хязгаар нь 62 хувь байна. Энэ хязгаарт улс орон тогтвортой хөгжих бөгөөд харин энэ хязгаараас гарвал хямралд хүргэнэ. (Италийн алдарт математикч Фибоначчийн тоон дээр үндэслэн дэлхийн нэрт эдийн засагчдын тогтоосон төр болон хувийн хэвшлийн “алтан харьцаа”)

  Зочин, 2017-03-03 11:40:52, 139.5.218.215Хариу бичих

 32. I agree

  Зочин, 2017-03-03 19:29:50, 173.66.146.176

  Хувь хунд емч оччихоор л бух юм болоод явчихаж байгаа юм биш! Эзэн нь эзэн шиг болж байж емчее авах хэрэгтэй! Дараа нь Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдэг монгол зорилтынхоо еереер хэлбэл эцэг евгедийнхее захиасыг зев ухаарах хэрэгтэй

  Зочин, 2017-03-03 20:32:47, 103.26.195.225

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 33. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний (ДНБ-ний) өсөлтийн хувь хэмжээ нь төрийн өмчийн өсөлтийн хувь хэмжээтэй шууд пропорциональ хамааралтай байна. (Германы нэрт эдийн засагч, улс төрч Адольф Вагнерийн хууль)

  Зочин, 2017-03-03 11:41:08, 139.5.218.215Хариу бичих

 34. Таны нэр:

  Тайлбар:

 35. “Хувь хүн баялагтай болох хоёр зам байдаг. Үйлдвэрлэн бүтээх, эсвэл тонон дээрэмдэх. Хүмүүс бараа, үйлчилгээ үйлдвэрлэж, тэднийгээ орлого болгон солих замаар урагшладаг. Орлого олж авах ийм арга нь солилцоо хийж буй түншүүдэд нь тус болж, нийгмийн баялагийг нэмэгдүүлдэг. Харин бусдын үйлдвэрлэн бүтээснийг тонон дээрэмдэх арга нь нэмэлт орлого үйлдвэрлэхгүй байхаар зогсохгүй, нөөц баялагийг хэрэглэж, ингэснээрээ нийгмийн баялагийг хороодог. Засгийн газар бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжиж, тонон дээрэмдэхийг хааж боовол эдийн засгийн хөгжил, дэвшлийг урагшлуулж байгаа хэрэг” гэж АНУ-ын Флоридагийн их сургуулийн профессор Жеймс Гуартни, Монтанагийн их сургуулийн профессор Ричард Строуп, Жоржиагийн их сургуулийн профессор Дуайт Ли нар хэлжээ. Монголын нийгэмд Эрдэнэт, Монголросцветмет нэгдлийн 49 хувьтай тэнцэх хэмжээний нийгмийн баялаг өөрсдийн улаан гараар бүтээгээд, тэр баялагаа ХХБ-нд барьцаанд тавиад Эрдэнэт, Монголросцветмет нэгдлийн 49 хувийг ХХБ-ны зээлээр авч байгаа бол тэр нь шударга асуудал. Харин Монголд Эрдэнэт, Монголросцветмет нэгдлийн 49 хувьтай тэнцэх хэмжээний нийгмийн баялаг өөрсдийн улаан гараар бүтээгээгүй бөгөөд ХХБ-нд Эрдэнэт, Монголросцветмет нэгдлийн 49 хувьтай тэнцэх хэмжээний нийгмийн баялаг барьцаанд тавиагүй бол бусдын үйлдвэрлэн бүтээсэн нийгмийн баялагийг (Эрдэнэт үйлдвэрийг) тонон дээрэмдэж байгаа хэрэг юм.

  Зочин, 2017-03-03 11:41:28, 139.5.218.215Хариу бичих

 36. Сайн судалчихаад хуц за

  Зочин, 2017-03-03 21:48:34, 66.181.160.2

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 37. “Мөнгөний нийлүүлэлтийн өсөлт нь түүний үнэлэмж буюу худалдан авах чадварыг бууруулдаг боловч бусад таваараас ялгаатай мөнгөний онцлог шинж нь гэвэл мөнгөн тэмдэгт гэсэн таваарын өсөлт нь олон нийтэд ач тусаа өгөхгүй. Мөнгөний өсөлтийг нийгмийн орлого буюу баялагийн өсөлт гэж үзэж болохгүй. Энэ нь олон нийтийн хэрэглээний таваарын тоо хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй” гэж АНУ-ын Нью Йоркийн их сургуулийн профессор, нэрт эдийн засагч Людвиг фон Мизес хэлжээ. Энэ нь мөнгө бол нийгмийн баялагийг орлохгүй гэсэн үг юм. Мөнгө нь зөвхөн ардаа алтан баталгаа, эсхүл өмнө нь Монголд өөрсдийн улаан гараар бүтээгдсэн нийгмийн баялагаар баталгаажсан байх ёстой бөгөөд ингээгүй тохиолдолд зүгээр л цаас юм. Иймээс Монголын нийгэмд Эрдэнэт, Монголросцветмет нэгдлийн 49 хувьтай тэнцэх хэмжээний нийгмийн баялаг өөрсдийн улаан гараар бүтээгээд, тэр баялагаа ХХБ-нд барьцаанд тавиад Эрдэнэт, Монголросцветмет нэгдлийн 49 хувийг ХХБ-ны зээлээр авч байгаа бол тэр нь шударга асуудал. Харин Монголд Эрдэнэт, Монголросцветмет нэгдлийн 49 хувьтай тэнцэх хэмжээний нийгмийн баялаг өөрсдийн улаан гараар бүтээгээгүй бөгөөд ХХБ-нд Эрдэнэт, Монголросцветмет нэгдлийн 49 хувьтай тэнцэх хэмжээний нийгмийн баялаг барьцаанд тавиагүй бол мөн чанартаа бусдын үйлдвэрлэн бүтээсэн баялагийг (Эрдэнэт үйлдвэрийг) тонон дээрэмдэж байгаа хэрэг юм.

  Зочин, 2017-03-03 11:41:45, 139.5.218.215Хариу бичих

 38. Таны нэр:

  Тайлбар:

 39. Монгол орон, монгол хүмүүс яагаад ядуу байна гэвэл монголчууд өнөөг хүртэл мөнгө ба нийгмийн баялаг (бараа таваар, үйлдвэр гэх мэт) хоёрын ялгааг ухаарахгүй яваад байгаад юм. Монголчууд өнөөг хүртэл мөнгө=нийгмийн баялаг (бараа таваар, үйлдвэр гэх мэт) гэж үздэг. Гэтэл тийм бишээ. Бараа таваар буюу нийгэмд бүтээсэн баялаг нь мөнгийг орлодог болохоос бус, мөнгө нь бараа таваар буюу нийгэмд бүтээсэн баялагийг орлодоггүй юм. Хэрэв мөнгө нь бараа таваар буюу нийгэмд бүтээсэн баялагийг орлодогсон бол мөнгө хэвлээд Монгол улс аль хэдийн баян болчихсон!!! Өөрөөр хэлвэл мөнгө нь нийгмийн баялагийг нэмэгдүүлдэггүй. Харин хөдөлмөр л нийгмийн баялагийг (бараа таваар, үйлдвэрын газрыг) нэмэгдүүлдэг. Төрийн өмчийг хувьчлаж байгаа явдал нь мөн чанартаа өмнө нь хэн нэгний бүтээсэн нийгмийн баялагийг (Эрдэнэт үйлдвэрийг) өөр хэн нэгэн мөнгөөр тонон дээрэмдэж байгаа хэрэг юм. Мөнгөөр тонон дээрэмдэж байгаа гэхийн учир нь мөнгө нийгмийн баялагийг орлодоггүйд байгаа юм.

  Зочин, 2017-03-03 11:41:57, 139.5.218.215Хариу бичих

 40. Таны нэр:

  Тайлбар:

 41. Монголын нийгэмд нүдэнд харагдах, гарт баригдах нийгмийн бодит баялаг (бараа таваар, үйлдвэрийн газар гэх мэт) өөрийн улаан гараар, хөлс хүчээр шинээр бүтээгээгүй мөртлөө тэрбум тэрбум мөнгөтэй байгаа хүмүүс бол мөн чанартаа Монголын нийгмээс тэрбум тэрбум төгрөг хулгайлсан хулгайчид юм.

  Зочин, 2017-03-03 11:42:11, 139.5.218.215Хариу бичих

 42. Таны нэр:

  Тайлбар:

 43. Монгол төгрөгийн ханш яагаад навс унаж байна вэ гэхээр Нэгдүгээрт, монголчууд ямарч материаллаг баялаг үйлдвэрлэхгүй байна. Жишээлбэл, нийслэл Улаанбаатарт материаллаг баялаг үйлдвэрлэдэггүй 1.5 сая хүн байна. Тэд зөвхөн материаллаг бус үгэн (чалчих) баялаг үйлдвэрлэдэг. Мөн хөдөө орон нутагт, аймгийн төв, сумын төвүүдэд материаллаг баялаг үйлдвэрлэдэггүй 0.5 сая хүн байна. Тэд мөн л үгэн (чалчих) баялаг үйлдвэрлэдэг. Харин үлдсэн нь буюу 1,0 сая орчим малчид, тариаланчид, ажилчид (уурхайчид, эрчим хүчний ажилчид, барилгачид, тээвэрчид гэх мэт) үгэн бус жинхэнэ материаллаг баялаг үйлдвэрлэдэг. Ийм материаллаг баялаг үйлдвэрлэдэггүй орны төгрөгийг (валютыг) хэн тоох юм вэ? Тэгээд л ханш нь навс уначихаад байгаа юм. Хоёрдугаарт, стратегийн нэн чухал бүтээгдэхүүн болох алтны олборлолт, цэвэршүүлэлтээ Монгол төр гадаад, дотоодын эдийн засгийн алуурчидад бүрэн хэмжээгээр алдчихсан. Ийм л байна даа. Манай улс төрчид өөрийн өчүүрэн амин хувийн эд хөрөнгө, мөнгө, эрх мэдэл, албан тушаалынхаа хэмжээлшгүй шуналд оюун ухаан нь бүрэн хэмжээгээр мансуурч улс орноо удирдах чадваргүй болсон .

  Зочин, 2017-03-03 11:42:25, 139.5.218.215Хариу бичих

 44. Баялаг бүтээх гэхээр төрд гарсан авилгалчид нь авилгал нэхээд хааж боогоод байгаа юм чинь яаж баялаг бүтээх юм бэ?

  Зочин, 2017-03-06 10:53:06, 202.55.191.76

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 45. Хэмжээ хязгааргүй эд хөрөнгө, мөнгө, албан тушаал, эрх мэдлийн шуналын галд оюун ухаан нь бүрэн хэмжээгээр мансуурсан улс төрчидөд зориулж төр ба хувийн өмчийн талаар дэлхийн нэрт эдийн засагчдын хэлсэн үгнүүдийг хүргэж байна!!!

  Зочин, 2017-03-03 11:42:43, 139.5.218.215Хариу бичих

 46. Таны нэр:

  Тайлбар:

 47. Эдийн засгийн алуурчид зохиож УИХ-д тулган хүлээлгэж батлуулсан “Ашигт малтмалын тухай” хуулийг үндсээр нь өөрчлөөгүй цагт Оюутолгойн төсөл Монгол орныг улам бүр өрөнд оруулах нь дамжиггүй.

  Зочин, 2017-03-03 11:43:02, 139.5.218.215Хариу бичих

 48. Таны нэр:

  Тайлбар:

 49. Оюу толгойн асуудлыг шийдвэрлэх цорын ганц гарц нь Монгол улсад онц их хэмжээний хохирол учруулсан хэргээр гадаадын хөрөнгө оруулагчид болон гэрээ байгуулсан улс төрчдөд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх явдал юм. Монголын ард түмнийг хууран мэхлэх, эрх мэдэл албан тушаалаа урвуулан ашиглах замаар Оюу толгойн гэрээ гэгчийг байгуулж, Монгол улсад онц их хэмжээний хохирол учруулсан гадаадын хөрөнгө оруулагчид болон улс төрчид хэзээ нэгэн цагт эрүүгийн хатуу хариуцлага хүлээх бизээ.

  Зочин, 2017-03-03 11:43:16, 139.5.218.215Хариу бичих

 50. Таны нэр:

  Тайлбар:

 51. Үндсэн хуулийг өөрчлөх, УИХ-ыг хоёр танхимтай болгох, Үндсэн хуулийн цэцийн эрх хэмжээг нэмэгдүүлэх, Ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг хязгаарлах, УИХ-ын гишүүн өөр албан тушаал хашихыг хориглох, олон намын системыг хориглох, төрийн яам агентлагт үндсэн үйлдвэрлэлд ажиллаагүй, 40-өөс доош насны хүмүүсийг ажиллуулахыг хориглох, АН-ын үйл ажиллагааг Дээд шүүхээс хориглох, боловсрол, эрүүл мэнд, эрчим хүч, уул уурхайн салбарт гадаадын болон хувийн хөрөнгө оруулахыг, хувьчлахыг хориглож зөвхөн 100 хувь төрийн өмчит хэлбэрээр ажиллуулах, эдийн засгийн бусад салбарыг чөлөөт зах зээлийн зарчмаар ажиллуулах өөрчлөлтүүдийг Үндсэн хуулиндаа оруулвал дотоодын улс төрийн тэмцэл аяндаа эцэс болж Монгол сэхнэ, сэргэнэ.

  Зочин, 2017-03-03 11:43:29, 139.5.218.215Хариу бичих

 52. МАН албан тушаал худалддаг системийг бий болгосон.МАН-ыг газрын хөрснөөс орвонгооор нь зайлуулж устгаж байж цэвэршинэ.

  Зочин, 2017-03-06 10:55:39, 202.55.191.76

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 53. Дэлхийн суут баян Жон Девисон Рокпеллер, Эндрю Карнеги, Генри Форд, Мозес Тейлор, Билл Гейтс, Демидовынхан, Мальцовынхан шиг Монгол эх орондоо өөрийн оюун ухаан, хүч хөлсөө дуслуулан улаан гараа баялаг (үйлдвэрийн газар) бүтээсэн бол бол тэр баялаг нь хэн ч халдашгүй хувийн өмч. Харин Монголын нийт ард түмний оюун ухаан, хүч хөлсөө дуслуулан байж улаан гараар бүтээсэн баялагийг (Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр, Хөтөлийн цемент, шохойн үйлдвэр, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК зэрэг) ямар ч аргаар ававч тэр нь хувийн өмч биш, хулгай, дээрэмийн өмч юм. АН-ыхан хулгайчид!!!

  Зочин, 2017-03-03 11:44:05, 139.5.218.215Хариу бичих

 54. Таны нэр:

  Тайлбар:

 55. 3 хан сая хүнтэй улсад энэ олон депутатуудын хэрэг алга,засаг захиргааны бүтцэд өөрчлөлт хийж 4 аймагтай болох гэх мэтээс болж үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй болжээ

  Зочин, 2017-03-03 12:36:20, 103.9.88.162Хариу бичих

 56. Alyyrchdiin zaabarchlag yy .hybaaj tasdaj bgad tsulmuh nvv

  Зочин, 2017-03-03 17:09:37, 202.9.40.164

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 57. Төрд бөөс хуус мэт үүрлэсэн хулгайч авилгачдыг эхлээд хариуцлага тооцож хөөн зайлуулах хэрэгтэй.Гахай царайлсан дарвайсан гөлийсөн муухай харцтай хужаа луухаан хунзуузууд дүүрчээ.

  Зочин, 2017-03-03 13:22:59, 202.55.191.76Хариу бичих

 58. Таны нэр:

  Тайлбар:

 59. Хамгийн эхэнд зогсож байгаа гурван хятад гахайг яаралтай зайлуулах хэрэгтэй.

  Зочин, 2017-03-03 13:26:52, 202.55.191.76Хариу бичих

 60. Таны нэр:

  Тайлбар:

 61. ardchilal komunist ulsad bii ter n hoid solongos

  Зочин, 2017-03-03 13:43:45, 103.26.195.70Хариу бичих

 62. Таны нэр:

  Тайлбар:

 63. Ийм үхээнц,намчирхасан ард түмэнтэй орон явахгүй нь ойлгомжтой боллоо.Батмөнхийн хийсэн лайг олон жил үүрлээ.Америк ардчилал нэрийн дор яаж дураараа тоглодогийг амслаа,эдийн засаг,хууль,өмч хөрөнгө,боловсролоор нь жинхэнэ самрууллаа одоо сэхээрээчээ Монголчуудаа?

  зочин, 2017-03-03 15:26:12, 103.9.90.229Хариу бичих

 64. Ард түмнийг намаар хуваан тэмцэлдүүлэх нь олигахийн зориудын бодлого байжээ Энийг ухаарах цаг болсон Тэдний ѳгѳѳш идэш болцгоож байна

  зочин, 2017-03-03 16:24:14, 80.123.17.196

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 65. Хууль өөрчилсөнөөр юу ч сайжрахгүй. Түүгээр болдог бол манайд өнөөдөр хууль даанч багадаагүй. Ганцхан зүйл дутаж байгаа тэр нь хариуцлага. Энэ хариуцлагыг тогтоогч нь ард түмэн. Төрд ард түмний хяналтыг тогтоогч нь хоёр шаттай парламент.

  Зочин, 2017-03-03 16:49:42, 202.9.41.193Хариу бичих

 66. Таны нэр:

  Тайлбар:

 67. Бүх ард түмний Их хурал гэж байгуулаад тэндээс Бага хурал ч юм уу байгуулж ЗГ-аа томилуулдаг системд орох нв зөв Энэ нам нийлж сэм хуйвалдсан МАНАН улсыг дампууруулах нь

  Иргэн, 2017-03-03 16:55:32, 202.5.196.34Хариу бичих

 68. Таны нэр:

  Тайлбар:

 69. Хамгийн эхэнд зогсож байгаа гурван хятад гахайг яаралтай зайлуулах хэрэгтэй

  Зочин, 2017-03-03 16:57:52, 202.55.191.76Хариу бичих

 70. Таны нэр:

  Тайлбар:

 71. Ард түмний сонголт цаагуураа дандаа зөв байдгаас Монголын хувь заяа түвшин явж ирсэн.Үндсэн хуулиа нэг өөрчлөөд авах боломж бол 2020 хүртэл хадгалагдах юм. Иймд яаралгүй бие биеэ сайн сонсоод энэ ажлаа хийхийг бүгдээрээ дэмжье

  уншлаа, 2017-03-03 16:58:40, 202.179.8.6Хариу бичих

 72. Тийм! Ард тvмнийг Харин масс хэмээн хочилдог басдаг басамжилдаг тэгсэн мертее тал тохой татах гээд ядчихдаг хэдэн хvн зогсож байгаа нь энэ зураг! Тэд л ард тvмний хурал байгуулахын эсрэг байгаа юм!

  Зочин, 2017-03-03 17:48:16, 80.123.17.196

  Ард түмний сонголт цаагуураа дандаа зөв байдгаас Монголчууд өрөнд баригдаж өтөнд идэгдчихээд байгаа юм уу.Чи бол хятадын тагнуул байна.

  Зочин, 2017-03-05 23:23:37, 202.9.42.166

  Таны нэр:

  Тайлбар:

 73. Улсаа дампууруулж өрөнд оруулчихаад ингээд гөлийцгөөгөөд гашуудал зарласан юм шиг зогсохоо больцгоох хэрэгтэй.Муу авилгалчид.

  Зочин, 2017-03-03 17:26:14, 202.55.191.76Хариу бичих

 74. Таны нэр:

  Тайлбар:

 75. Zavsriin niigmiig hamjlagt niigemtei anduurch bolohgui

  Зочин, 2017-03-03 21:50:58, 103.26.195.70Хариу бичих

 76. Таны нэр:

  Тайлбар:

 77. Ezoterik gun uhaan hoer ogtorguin huch

  Зочин, 2017-03-03 21:52:07, 103.26.195.70Хариу бичих

 78. Таны нэр:

  Тайлбар:

 79. Урьдах 4 Ерөнхийлөгч бүгдээрээ л удам судрыг нь харвал хэдэн үеийн наана цаана хил давж орж ирсэн хүмүүсийн удам юм байхчивлээ. 5 дахь ерөнхийлөгчөө тавтай гээч нь таалж нэг шалгаад таван үеэрээ Монгол улсын нуитаг дэвсгэрт маьдарч ирсэн хүний үрийг сонгоё. дандаа л хятад цагаан орос шинжиан дундад Азиас орж ирсэн хүний хүүхдийг сонгодог юм. Сонгосоныхоо дараа орилоод яахав ойн шившиг уйлаад яахав уулын шившиг.

  Зочин, 2017-03-03 22:11:19, 124.158.112.29Хариу бичих

 80. Таны нэр:

  Тайлбар:

 81. Belegdliin Erunhiilugchiin hereg yuu bainaa. Baihgui bolgoh heregtei. Erh yamband durtai heden luivarchdiin zutgedeg suudal bolson.. Yamarch ach holbogdolgui. Yaduugaa medehgui bas neg luivarchin tejeeh gej.

  Anu, 2017-03-04 07:13:18, 173.66.146.176Хариу бичих

 82. Таны нэр:

  Тайлбар:

 83. HUJAA PZDA

  Зочин, 2017-03-04 14:43:23, 202.179.23.146Хариу бичих

 84. Таны нэр:

  Тайлбар:

 85. Дэмжиж байна. Маш яаралтай өөрчлөх хэрэгтэй. Хоёр танхимтай байх хэрэгтэй, Эрдмийн зөвлөлтэй байх хэрэгтэй.

  Үндсэн хууль, 2017-03-05 00:15:23, 202.9.41.133Хариу бичих

 86. Таны нэр:

  Тайлбар:

 87. Тиймээ. Үндсэн хуулийг өөрчлөх нөхцөл шалтгаан, цаг нь болсон. Асан ерөнхийлөгч Энхбаяр тун боломжийн өөрчлөлт оруулсан төслийг оруулж ирсэн байна лээ дээ.

  USA, 2017-03-05 03:26:51, 207.237.211.20Хариу бичих

 88. Таны нэр:

  Тайлбар:

 89. Энхбаярын үндсэн хуулийн бэлэн болчихсон төслийг яаралтай хэлэлцээд ,МАН хурдтай ажилламаар байна.

  Зочин, 2017-03-05 11:14:57, 202.21.106.108Хариу бичих

 90. Таны нэр:

  Тайлбар:

 91. бямбацогтийн энэ хувцасны нэр нь юу вэ,

  Зочин, 2017-03-05 13:31:10, 66.181.189.89Хариу бичих

 92. Таны нэр:

  Тайлбар:

 93. Хамгийн эхэнд зогсож байгаа гурван дарвагар хятад гахайг яаралтай зайлуулах хэрэгтэй.

  Зочин, 2017-03-05 23:24:17, 202.9.42.166Хариу бичих

 94. Таны нэр:

  Тайлбар:

 95. Ямар гавьяа байгуулсан гээд гөлийцгөөгөөд зогсож байгаа стандартын бус хужаа точигонууд вэ?

  Зочин, 2017-03-05 23:41:54, 202.9.42.166Хариу бичих

 96. Таны нэр:

  Тайлбар:

 97. ЗХУ ын үед хатуу амижиргааны эталон хуули байв зөвлөлтийн ард түмний хүн бүрийн баталгаатай амижиргаа нь үлгэр болж хөрөнгөтөн орнууд өөрийн эрхгүй баян хоосныхоо амижиргааг тэгшитгэн өрсөлдөгч ЗХУ аас хоцрохгүйг боддог байв гэтэл одоо масс олон түмэн дунд анги хоосрон гуйланчин болж дэлхий даяар гуланчлал ядуурал даяаршиж хазаарлах их гүрэн байхгүй хэт монополи баячуул өдөр бүр нэмэгдсээр байна үүнийй тод жишээ үй түмэн сая ажилгүй мөнгөгүй гуйланчлалын байдйлтай залуус оюутан хүүхэд хөгшчүүл гээд америкад дунд давхарга үгүй боллоо ЗХУ ын хүчинд дэлхий даяар хар цагаан шар гэхгүй үгээгүйй хоосон хүн цөөн орон бүхний пролетари нар нэгдэн ажилчин анги хүчирхэг болж монополи хөрөнгөтнийг хазаарлаж байв одоо орон бүхэнд хөрөнгөтнийй засгийн эсрэг бослого хөдөлгөөн газар авлаа энэ ард түмний бослого хөдөлгөөн ажил хаялтаас айсан хөрөнгөтнүүд Орсын холбооны улсаас болсон мэтээр дүйвүүлэн намжаах арга хайж болбол дайн хийхээр санаархаж байна дайн хийвэл дотоодын ард түмэн нь босох юм амидрал нь доройтсон крым орсод дагаар орсны нэг тод жишээ юм даяаршил нь даяааршсан ядуусийг бий болгож салан тусгаарлагч даяаршсан алан хядагч даяаршсан бүлэг монополи хөрөнгөтнийг бий болголоо бүх улс зэвсэг цөмийн зэвсэглэлээр хөөцөлдөж зөвхөн хүчирхийллээр монополит хөрөнгөтний төрөө хамгаалан эдийн засгийн шаардлагатай бол улс төрийн аллага хийх боллоо ул үндсээр нь бөөндөж талдаа татан боолчлох боллоо үндэсний гадуурхал туйлдаа хүрлээ үндсэн хуулийн туйлын тэгш эрхийн төлөө

  визгүй гэдэг хилгүйг эсэргүүцэгч, 2017-03-06 11:31:08, 66.181.181.162Хариу бичих

 98. Таны нэр:

  Тайлбар:

 99. Энэ 2 намд Yндсэн хууль еерчлех эрх олгож болохгvй Ард тvмний телеелел сонгож дараа нь хийх

  Зочин, 2017-03-06 14:16:35, 178.190.11.82Хариу бичих

 100. Таны нэр:

  Тайлбар:

 101. ок

  Зочин, 2017-03-06 16:03:26, 182.160.36.18Хариу бичих

 102. Таны нэр:

  Тайлбар:

 103. Биднийг сонгуулсан энэ нийгэм жирийн ардын төлөө биш байна Биднийг энэ нийгэмрүү татаж унгасан том улсууд монгол ингэж ядуурч байхад энэ чинь буруу байна гээд засаад өгөх юм алга байна Зүгээр л муужирхаар нь тоншиход бэлэн ёл шудуу шиг харж байна уу үндэсэн хуулиас гадна хамаарлаа яах вэ хэн бидний нөхөр вэ

  зочин, 2017-04-23 09:39:05, 103.10.23.117Хариу бичих

 104. Таны нэр:

  Тайлбар:

Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэл нь Sonin.mn сайтын нийтлэлийн бодлоготой холбоогүй зөвхөн тухайн хүний үзэл бодол тул сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Эрхэм та өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлж, сэтгэгдэл бичихдээ бусдын нэр төр, эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү? Бусдыг гүтгэж, доромжилсон сэтгэгдлийг сайтын модератор устгах эрхтэй.

Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 88195646 дугаарын утсаар хүлээн авна.

Таны нэр:

Тайлбар: