А.Баатархуяг

Монголын цахилгаан мэдээний агентлаг “МОНТА”-ийн хураангуй сэтгүүлд нийт Монгол үндэстний асуудлыг тусган мэдээлсэн нь

Нийтэлсэн: 2014-11-19 00:17:42

Монголын цахилгаан мэдээний агентлаг “МОНТА”-ийн хураангуй сэтгүүлд нийт Монгол үндэстний асуудлыг тусган мэдээлсэн нь Дэлгэрэнгүй